Tipke za bližnjice za risane predmete

Risane predmete lahko ustvarite in urejate s pomočjo tipkovnice.

Ikona opombe

Nekatere tipke za bližnjice so morda že dodeljene operacijskemu sistemu. Le-te zato ne bodo na voljo v LibreOffice. Poskusite dodeliti različne tipke v LibreOffice preko menija Orodja – Prilagodi – Tipkovnica ali namizja.


Za ustvarjanje in urejanje risanih predmetov

 1. Pritisnite F6 za krmarjenje po vrstici Risba.

 2. Pritiskajte smerno tipko desno, dokler ne dosežete izbrane ikone v orodju za risanje.

 3. Če je poleg ikone puščica, potem se odpre še orodna podvrstica. Pritisnite smerno tipko navzgor ali navzdol in odpre se orodna podvrstica. Nato pritisnite smerno tipko desno ali levo, da izberete ikono.

 4. Pritisnite +vnašalka.

  Predmet se ustvari na sredi trenutnega dokumenta.

 5. Če se želite vrniti v dokument, pritisnite tipki +F6.

  S pomočjo smernih tipk na tipkovnici lahko postavite predmet na želeno mesto. Za izbiro ukaza iz kontekstnega menija za predmet pritisnite tipki dvigalka+F10.

Za izbor predmeta

 1. Pritisnite tipki +F6, da izberete dokument.

 2. Pritiskajte Tab, dokler ne dosežete predmeta, ki ga želite izbrati.

Podprite nas!