Sestavljanje predmetov 3D

Predmete 3D, ki vsak zase tvorijo prizor 3D, lahko združite v en sam prizor 3D.

Za združevanje predmetov 3D:

  1. Vstavite predmet 3D iz orodne vrstice 3D-predmeti (npr. kocko).

  2. Vstavite drug, malce večji predmet 3D (npr. kroglo).

  3. Izberite drug predmet 3D (kroglo) in izberite Uredi – Izreži.

  4. Dvakrat kliknite prvi predmet (kocko) za vstop v njegovo skupino.

  5. Izberite Uredi – Prilepi. Oba predmeta sta zdaj v isti skupini. Če želite, lahko urejate posamezen predmet ali spreminjate njegov položaj znotraj skupine.

  6. Dvakrat kliknite zunaj skupine, da zapustite skupino.

Ikona opombe

Predmetov3D ne morete presekati ali odštevati.


Podprite nas!