Risanje izsekov in odsekov

Orodna vrstica Elipsa vsebuje orodja za risanje elips in krogov. Narišete lahko tudi izseke in odseke krogov in elips.

Za risanje izseka kroga ali elipse:

 1. Odprite orodno vrstico Elipse in kliknite ikone Izsekan krog ali Izsekana elipsa Ikona. Kazalec miške se spremeni v križec z majhno ikono izseka.

 2. Postavite kazalec na rob kroga, ki ga želite narisati, in povlecite, tako da narišete krog.

  Ikona namiga

  Če želite narisati krog iz središča, pritisnite med vleko .


 3. Spustite gumb miške, ko ste naredili krog želene velikosti. V krogu se pokaže črta od središča kroga do krožnice, ki ustreza polmeru.

 4. Postavite kazalec na mesto prve meje izseka in kliknite.

  Ikona opombe

  Ker je črta polmera, ki povezuje središče kroga s krožnico in sledi kazalcu miške, omejena na meje kroga, lahko kliknete kjer koli v dokumentu.


 5. Postavite kazalec na mesto druge meje izseka in kliknite. Pokaže se celotni izsek.

Za risanje odseka kroga ali elipse sledite navodilom za risanje odseka kroga.

Za risanje loka, ki temelji na elipsi, izberite eno od ikon z loki in sledite navodilom za risanje izseka kroga.

Podprite nas!