Sestavljanje predmetov in konstruiranje oblik

Sestavljeni narisani predmeti se obnašajo kot skupina predmetov, le da v skupino ni mogoče vstopiti in posameznih premetov urejati.

Ikona opombe

Sestavljate lahko samo predmete 2D.


Za sestavljanje predmetov 2D:

  1. Izberite vsaj dva predmeta 2D.

  2. Izberite Lik – Sestavi.

Za razliko od skupin prevzamejo sestavljeni predmeti lastnosti najnižjega predmeta v skladu. Sestavljene predmete lahko zopet razstavite, vendar so izvirne lastnosti predmeta izgubljene.

Tam, kjer se predmeti prekrivajo, nastanejo luknje.

Ilustracija združevanja predmetov

Na levi strani ilustracije so nesestavljeni predmeti, na desni pa sestavljeni predmeti.

Ustvarjanje oblik

Oblike lahko tvorite z uporabo ukazov Oblike – Spoji, Odštej ali Presekaj na dveh ali več predmetih risanja.

Ikona opombe

Ukazi Oblike delujejo le s predmeti 2D.


Tvorjena oblika prevzame lastnosti najnižjega predmeta v skladu.

Za tvorbo oblike:

  1. Izberite vsaj dva predmeta 2D.

  2. Izberite Lik in enega od naslednjih ukazov:

Ukazi za oblike

Na naslednjih ilustracijah so izvirni predmeti na levi in spremenjene oblike na desni strani.

Oblike – Spoji

Ilustracija spajanja oblik

Doda področja izbranih predmetov k področju najnižjega predmeta v skladu.

Oblike – Odštej

Ilustracija odštevanja oblik

Odšteje področje izbranih predmetov od področja najnižjega predmeta v skladu.

Oblike – Presekaj

Ilustracija preseka oblik

Prekrivajoče se področje izbranih predmetov tvori novo obliko.

Področje, kjer se predmeti ne prekrivajo, je odstranjeno.

Podprite nas!