Razporejanje, poravnava in porazdelitev predmetov

Razporejanje predmetov

Vsak predmet, ki ga vstavite v dokument, se naloži nad predhodnega. Če želite spremeniti vrstni red predmetov na skladu, sledite naslednjim navodilom.

 1. Kliknite predmet, katerega položaj želite spremeniti.

 2. Izberite Lik – Razporedi in v kontekstnem meniju izberite eno do možnosti razporejanja:

  Pomakni v ospredje postavi predmet pred vse ostale predmete.

  Postavi naprej postavi predmet za eno mesto naprej v skladu predmetov.

  Pošlji nazaj postavi predmet za eno mesto nazaj v skladu predmetov.

  Pomakni v ozadje postavi predmet za vse ostale predmete.

  Za predmet postavi predmet za predmet, ki ste ga izbrali.

Postavitev predmeta za drug predmet

 1. Kliknite predmet, katerega položaj želite spremeniti.

 2. Izberite Lik – Razporedi in v meniju izberite Za predmet. Kazalka miške se spremeni v roko.

 3. Kliknite predmet, za katerega želite postaviti izbrani predmet.

Sprememba vrstnega reda dveh predmetov v skladu

 1. S pritisnjeno dvigalko kliknite oba predmeta.

 2. Izberite Lik – Razporedi in v meniju izberite Obratno.

Poravnava predmetov

Funkcija Poravnava omogoča poravnavo predmetov relativno drug na drugega ali relativno na stran.

 1. Izberite predmet, da bi ga poravnali na stran, ali izberite več predmetov, da bi jih poravnali relativno drug na drugega.

 2. Izberite Lik – Poravnaj predmete in izberite eno od možnosti poravnave.

Porazdelitev predmetov

Če v programu Draw izberete tri ali več predmetov, lahko uporabite tudi ukaz Porazdeli izbor za enak navpični oz. vodoravni razmik med predmeti.

 1. Izberite tri ali več predmetov, ki jih želite porazdeliti.

 2. Izberite Lik – Porazdelitev.

 3. Izberite možnost navpičen in vodoravne porazdelitve ter kliknite V redu.

Izbrani predmeti so porazdeljeni po vodoravni ali navpični osi. Dva najbolj zunanja predmeta služita za sklicevanje in se pri ukazu Porazdelitev ne premakneta.

Podprite nas!