Vstavi plast oz. Spremeni plast

V dokument vstavi novo plast ali spremeni obstoječo plast. Plasti so na voljo le v programu Draw, ne pa tudi v Impress.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Plast.

Odprite kontekstni meni zavihka plasti – izberite Vstavi plast.

Izberite plast, nato izberite Oblika – Plast.

Odprite kontekstni meni zavihka plasti – izberite Spremeni plast.


note

Za izbor plasti kliknite ustrezen zavihek na dnu delovne površine.


Slika pogovornega okna Vstavi plast

Ime

Vnesite ime nove plasti. Če želite preimenovati plast, vnesite novo ime.

note

Naslednja imena plasti se uporabljajo interno in jih ni mogoče nastaviti oz. spremeniti: layout, background, backgroundobjects, controls, measurelines.

Plasti layout, controls in measurelines so vidne v navadnem pogledu in ustrezajo vnaprej določenim plastem Postavitev, Kontrolniki in Kotirne črte.

Plast backgroundobjects je vidna pod imenom Predmeti ozadja.

Plast background ni nikoli vidna in ni namenjena uporabi.


tip

Če želite preimenovati plast neposredno, z desno tipko miške kliknite zavihek plasti na dnu, v kontekstnem meniju izberite Preimenuj plast in vnesite novo ime v zavihek.


Naslov

Vnesite ime plasti.

Opis

Vnesite opis plasti.

Lastnosti plasti

Nastavite lastnosti plasti.

Vidno

Pokaže ali skrije plast.

Natisljivo

Pri tiskanju natisnite ali prezrite to plast.

Zaklenjeno

Prepreči, da bi se elementi na plasti urejali.

Podprite nas!