Orodne vrstice

V oknu datoteke zbirke podatkov lahko vidite naslednje orodne vrstice.

Tabela

Odpri predmet zbirke podatkov

Odpre izbrano tabelo, tako da lahko vnesete, uredite ali izbrišete zapise.

Uredi

Odpre izbrano tabelo tako, da lahko spremenite njeno zgradbo.

Izbriši

Izbriše izbrano tabelo.

Preimenuj

Preimenuje izbrano tabelo.

Poizvedba

Odpri predmet zbirke podatkov

Odpre izbrano poizvedbo, tako da lahko vnesete, uredite ali izbrišete zapise.

Uredi

Odpre izbrano poizvedbo tako, da lahko spremenite njeno zgradbo.

Izbriši

Izbriše izbrano poizvedbo.

Preimenuj

Preimenuje izbrano poizvedbo.

Obrazec

Odpri predmet zbirke podatkov

Odpre izbran obrazec tako, da lahko vnesete, uredite ali izbrišete njegove zapise.

Uredi

Odpre izbran obrazec tako, da lahko spremenite njegovo zgradbo.

Izbriši

Izbriše izbran obrazec.

Preimenuj

Preimenuje izbran obrazec.

Poročilo

Odpri predmet zbirke podatkov

Odpre izbrano poročilo tako, da lahko vnesete, uredite ali izbrišete njegove zapise.

Uredi

Odpre izbrano poročilo tako, da lahko spremenite njegovo zgradbo.

Izbriši

Izbriše izbrano poročilo.

Preimenuj

Preimenuje izbrano poročilo.

Podprite nas!