Orodna vrstica Poročilo zbirke podatkov

Odpri predmet zbirke podatkov

Ikona Odpri predmet zbirke podatkov

Odpre dokument LibreOffice.

Shrani dokument

Ikona Shrani

Shrani trenutno datoteko zbirke podatkov.

Kopiraj

Ikona Kopiraj

Kopira izbor na odložišče.

Prilepi

Ikona Prilepi

Vstavi vsebino odložišča na mesto kazalke in zamenja vsa izbrana besedila ali predmete.

Razvrsti naraščajoče

Ikona Razvrsti naraščajoče

Razvrsti vnose v podrobnem pogledu v naraščajočem vrstnem redu.

Razvrsti padajoče

Ikona Razvrsti padajoče

Razvrsti vnose v podrobnem pogledu v padajočem vrstnem redu.

Nov obrazec zbirke podatkov

Ikona Nov obrazec zbirke podatkov

Ustvari nov obrazec zbirke podatkov (privzeto). Uporabite spustno orodno vrstico, da neposredno ustvarite nov predmet zbirke podatkov.

Novo poročilo zbirke podatkov

Ikona Novo poročilo zbirke podatkov

Ustvari novo poročilo zbirke podatkov

Čarovnik za poročilo zbirke podatkov

Ikona Čarovnik za poročilo zbirke podatkov

Odpre čarovnika za poročilo zbirke podatkov, ki vas vodi po postopku izdelave poročila zbirke podatkov.

Odpri poročilo zbirke podatkov

Ikona Odpri poročilo

Odpre izbrano poročilo tako, da lahko vnesete, uredite ali izbrišete zapise.

Uredi

Ikona Uredi poročilo

Odpre izbrano poročilo tako, da lahko spremenite njegovo postavitev.

Izbriši

Ikona Izbriši poročilo

Izbriše izbrano poročilo.

Preimenuj

Ikona Preimenuj poročilo

Preimenuje izbrano poročilo.

Podprite nas!