Orodna vrstica Poizvedba zbirke podatkov

Odpri predmet zbirke podatkov

Ikona Odpri predmet zbirke podatkov

Odpre dokument LibreOffice.

Shrani dokument

Ikona Shrani

Shrani trenutno datoteko zbirke podatkov.

Kopiraj

Ikona Kopiraj

Kopira izbor na odložišče.

Prilepi

Ikona Prilepi

Vstavi vsebino odložišča na mesto kazalke in zamenja vsa izbrana besedila ali predmete.

Razvrsti naraščajoče

Ikona Razvrsti naraščajoče

Razvrsti vnose v podrobnem pogledu v naraščajočem vrstnem redu.

Razvrsti padajoče

Ikona Razvrsti padajoče

Razvrsti vnose v podrobnem pogledu v padajočem vrstnem redu.

Nov obrazec zbirke podatkov

Ikona Nov obrazec zbirke podatkov

Ustvari nov obrazec zbirke podatkov (privzeto). Uporabite spustno orodno vrstico, da neposredno ustvarite nov predmet zbirke podatkov.

Nova poizvedba zbirke podatkov

Ikona Nova poizvedba zbirke podatkov

Ustvari novo poizvedbo zbirke podatkov.

Nova poizvedba zbirke podatkov (SQL-pogled)

Ikona Nova poizvedba (SQL-pogled)

Odpre okno SQL, da lahko uredite poizvedbo v jeziku SQL.

Odpri poizvedbo zbirke podatkov

Ikona Odpri predmet poizvedbe

Odpre izbrano poizvedbo, tako da lahko vnesete, uredite ali izbrišete zapise.

Uredi

Ikona Uredi poizvedbo

Odpre izbrano poizvedbo tako, da lahko spremenite njeno zgradbo.

Izbriši

Ikona Izbriši poizvedbo

Izbriše izbrano poizvedbo.

Preimenuj

Ikona Preimenuj poizvedbo

Preimenuje izbrano poizvedbo.

Podprite nas!