Čarovnik za tabele – Nastavitev glavnega ključa

Določa polje v tabeli, uporabljeno kot primarni ključ.

Ustvari primarni ključ

Izberite ukaz za ustvarjanje primarnega ključa. Dodajte primarni ključ vsaki tabeli zbirke podatkov za edinstveno prepoznavanje posameznega zapisa. Za nekatere sisteme zbirke podatkov v LibreOffice je primarni ključ obvezen za spreminjanje tabel.

Samodejno dodaj primarni ključ

Izberite ta ukaz, da program samodejno doda primarni ključ v obliki dodatnega polja.

Uporabi obstoječe polje kot primarni ključ

Izberite ta ukaz, če želite uporabiti obstoječe polje z edinstvenimi vrednostmi kot primarni ključ.

Ime polja

Izberite ime polja.

Samodejna vrednost

Izberite ta ukaz, da program samodejno vstavi vrednosti in povečave vrednosti polja za vsak nov zapis. Zbirka podatkov mora podpirati samodejni prirast, da lahko uporablja lastnost Samodejno nastavljena vrednost.

Definiraj primarni ključ z nekaj polji

Izberite ta ukaz za ustvarjanje glavnega ključa iz kombinacije več obstoječih polj.

Polja na voljo

Izberite polje in kliknite >, da ga dodate na seznam polj primarnega ključa.

>

Kliknite, da premaknete izbrana polja v prostor, na katerega kaže puščica.

<

Kliknite, da premaknete izbrana polja v prostor, na katerega kaže puščica.

Polja primarnega ključa

Izberite polje in kliknite <, da ga odstranite s seznama polj primarnega ključa. Primarni ključ je ustvarjen z združevanjem polj na seznamu, od zgoraj navzdol.

Čarovnik za tabele – Ustvarjanje tabele

Podprite nas!