Čarovnik za tabele – Nastavitev vrst in oblik

Določa podatke o polju za izbrana polja.

Izbrana polja

Izberite polje, za katerega boste uredili podatke o polju.

^

Kliknite, če želite pomakniti izbrano polje na seznamu navzgor.

v

Kliknite, če želite pomakniti izbrano polje na seznamu navzdol.

Odstrani izbrano polje s seznamskega polja.

+

Dodajte novo podatkovno polje seznamskemu polju.

Podatki o polju

Ime polja

Prikaže ime izbranega polja in njegovih podatkov. Če želite, lahko vnesete novo ime.

Vrsta polja

Izberite vrsto polja.

Samodejna vrednost

Če je nastavljeno na Da, bo vrednosti za to podatkovno polje določal pogon zbirke podatkov.

Potreben je vnos

Če je nastavljeno na Da, polje ne sme biti prazno.

Dolžina

Določa število znakov za podatkovno polje.

Decimalna mesta

Določa število decimalnih mest za podatkovno polje. Ta možnost je na voljo le v numeričnih poljih ali poljih z decimalnimi števili.

Privzeta vrednost

Določa privzeto vrednost za polje Da/Ne (Yes/No).

Izjava za samodejno povečanje

Vnesite določevalnik ukaza SQL, ki daje napotke viru podatkov, da izvrši samodejno povečanje določenega celoštevilskega podatkovnega polja. Primer: naslednja izjava MySQL je uporabljena za povečevanje polja »id« z izjavo AUTO_INCREMENT vsakič, ko izjava ustvari podatkovno polje:

CREATE TABLE "tabela1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Za ta primer morate vnesti AUTO_INCREMENT v polje izjave za samodejno povečanje.

Čarovnik za tabele – Nastavitev glavnega ključa

Podprite nas!