Razvrščanje in združevanje v skupine

V pogovornem oknu Razvrščanje in združevanje v skupine Oblikovalca poročil lahko določite polja, ki naj bodo v poročilu razvrščena, in polja, ki naj bodo združena v skupine. Če poročilu določite skupine glede na določeno polje, bodo vsi zapisi z isto vrednostjo v tem polju skupaj tvorili svojo skupino.

Polje Skupine prikazuje polja v zaporedju od vrha proti dnu. Izberete lahko katero koli polje, nato kliknete gumb Premakni navzgor ali Premakni navzdol, da izbrano polje premakne gor ali dol po sezamu.

Razvrščanje in združevanje v skupine bo izvedeno v zaporedju seznama od vrha proti dnu.

Privzeto se nova skupina ustvari ob vsaki spremenjeni vrednosti zapisa izbranega polja. To lastnost lahko spremenite glede na vrsto polja:

  1. Pri poljih vrste Besedilo lahko izberete Znaki predpone in vnesete številko n znakov v spodnje polje. Zapisi, ki so identični v prvih n znakih, bodo združeni v skupino.

  2. Pri poljih vrste Datum/Čas lahko združite v skupino zapise z isto letnico, četrtletjem, mesecem, tednom, dnevom, uro ali minuto. Dodatno lahko navedete interval tednov ali ur: 2 tedna združuje podatke v dvotedenske skupine, 12 ur združuje podatke v poldnevne skupine.

  3. Pri poljih vrste Samodejna številka, Valuta ali Številka navedete interval.

Ko navedete, da naj bo na isti strani obdržanih skupaj več zapisov, imate tri možnosti:

  1. Ne – meje strani ne bodo upoštevane.

  2. Celo skupino – na isti strani natisne glavo skupine, odsek podrobnosti in nogo skupine.

  3. S prvo podrobnostjo – na strani natisne glavo strani le, če je lahko na isti strani natisnjen tudi prvi podrobni zapis.

Podprite nas!