Lastnosti

Okno Lastnosti Oblikovalca poročil vedno pokaže lastnosti trenutno izbranega predmeta v pogledu Oblikovanje poročila.

tip

Pritisnite tipki dvigalka+F1 in usmerite miško na vnosno polje, da se prikaže besedilo pomoči za to vnosno polje.


Ob prvem zagonu Oblikovalca poročil je v oknu Lastnosti prikazan zavihek Podatki za celo poročilo.

Izberite tabelo s seznama Vsebina, nato pritisnite tabulator ali kliknite izven vnosnega polja, da ga zapustite.

Okno Dodaj polja poročilu se prikaže samodejno, ko izberete tabelo v polju Vsebina in to polje zapustite. Kliknete lahko tudi ikono Dodaj polje v orodni vrstici ali izberete Pogled – Dodaj polje.

Zavihek Splošno lahko uporabite za spreminjanje imena oziroma naslova poročila, med drugim pa tudi za izključitev območij Glava strani in Noga strani.

tip

Za prikaz zavihkov Podatki ali Splošno za celo poročilo izberite Uredi – Izberi vse – Izberi poročilo.


Če kliknete območje glave strani ali noge strani, ne da bi bil izbran kak predmet, vidite zavihek Splošno za to območje.

Uredite lahko nekatere lastnosti oblikovanja območja.

Če je pogojni izraz tiskanja resničen (TRUE), bo izbrani predmet natisnjen.

Če kliknete območje Podrobnost brez izbranega predmeta, vidite zavihek Splošno za to območje.

Določite lahko nekatere podrobnejše nastavitve tiskanja zapisov.

Na področje Podrobnost vstavite nekaj podatkovnih polj ali vstavite druga polja kontrolnikov na katero koli območje. Ko izberete vstavljeno polje, lahko nastavite njegove lastnosti v oknu Lastnosti.

Nalepki lahko spremenite prikazano besedilo v vnosnem polju Nalepka.

Sliki lahko določite, da jo boste vstavili kot povezavo na datoteko ali kot vdelan predmet v datoteko Base. Možnost vdelave poveča velikost datoteke Base, medtem ko možnost povezave ni tako prenosljiva na druge računalnike.

Na zavihku Splošno podatkovnega polja lahko med drugim nastavite lastnosti oblikovanja.

Na zavihku Podatki lahko spremenite vsebino prikazanih podatkov.

Podprite nas!