Krmar po poročilih

Okno Krmarja po poročilih v Oblikovalcu poročil odprete z izbiro Pogled – Krmar po poročilih.

Krmar po poročilih razkrije zgradbo poročila. Z njim lahko v poročilo vstavite funkcije.

Kliknite vnos v Krmarju po poročilih. Izbran bo ustrezen predmet ali območje v pogledu Oblikovanje poročila. Desno kliknite vnos, če želite odpreti kontekstni meni.

Vnos funkcij v poročilo

V kontekstnem meniju Krmarja po poročilih vidite iste ukaze kot v pogledu Oblikovanje poročila z dodatnimi ukazi za ustvarjanje novih funkcij ali njihovo brisanje.

Funkcije lahko vnesete z uporabo skladnje, kot jo določa predloženi standard OpenFormula.

Za dodatno pomoč za funkcije poročila si oglejte stran wiki o modulu Base.

Izračun vsote za vsako stranko posebej

  1. Odprite Krmarja po poročilih.

  2. Odprite vnos Skupine in nato skupino, za katero želite izračunati strošek.

    Skupina ima podvnos, imenovan funkcije.

  3. Odprite kontekstni meni (desni klik) na vnosu funkcij, izberite ustvarjanje nove funkcije, nato jo še izberite.

    V brskalniku lastnosti zdaj vidite funkcijo.

  4. Spremenite njeno ime v npr. IzrStro, formulo pa v [IzrStro] + [vnesite ime stolpca stroškov].

  5. V začetno vrednost vnesite 0.

  6. Zdaj lahko vstavite besedilno polje in ga povežete z [IzrStro] (pojavi na seznamu podatkovnih polj).

Morda morate nastaviti začetno vrednost na vrednost polja, kakršna je [polje].

Če so v stolpcu stroškov prazna polja, uporabite naslednjo formulo, ki nadomesti vsebino praznih polj z nič:

[VsotStro] + IF(ISBLANK([polje]);0;[polje])

Podprite nas!