Oblikovalec poročil

Oblikovalec poročil je orodje za ustvarjanje lastnih poročil iz zbirke podatkov. Za razliko od Čarovnika za poročila z uporabo Oblikovalca poročil do potankosti nadzirate obliko poročila. Ustvarjeno poročilo je dokument z besedilom, tako da ga lahko tudi urejate.

note

Če želite uporabiti Oblikovalca poročil, morate imeti nameščeno komponento Oblikovalec poročil. Poleg tega mora biti nameščeno izvajalno okolje Java (JRE), ki mora biti v LibreOffice tudi izbrano.


Namestitev izvajalnega okolja Java (JRE)

Oblikovalec poročil za svoje delovanje potrebuje nameščeno izvajalno okolje Java (JRE).

 1. Izberite – LibreOffice – Napredno.

 2. Počakajte nekaj časa, da LibreOffice zbere podatke o nameščenih različicah programske opreme Java v vašem sistemu.

  Če je v vašem sistemu nameščena dovolj sodobna različica JRE, se ta izpiše na seznamu.

 3. S klikom izbirnega polja pred vnosom izberete želeno različico izvajalnega okolja Java za rabo v LibreOffice.

 4. Preverite, da je potrjeno polje Uporabi izvajalno okolje Java.

Če na vašem sistemu ni mogoče najti nobene različice JRE, odprite spletni brskalnik in prenesite izvajalno okolje Java (JRE) z naslova http://www.java.com. Namestite programsko opremo JRE za svoj operacijski sistem. Nato ponovno zaženite LibreOffice in znova odprite – LibreOffice – Napredno.

Kako odpreti Oblikovalca poročil

 1. Odprite datoteko Base ali ustvarite novo zbirko podatkov. Zbirka podatkov mora vsebovati najmanj eno tabelo z vsaj enim podatkovnim poljem in s poljem primarnega ključa.

 2. Kliknite ikono Poročila v oknu Base, nato v oblikovalnem pogledu izberite Ustvari poročilo.

  Odpre se okno Oblikovalca poročil.

Oblikovalec poročil je razdeljen v tri dele. Na vrhu vidite meni, pod njim so orodne vrstice.

Na desni vidite okno Lastnosti z vrednostmi lastnosti trenutno izbranega predmeta.

Levi del okna Oblikovalca poročil prikazuje pogled Oblikovanje poročila. Pogled oblikovanja poročila je začetno razdeljen v tri razdelke, od vrha proti dnu:

 1. Glava strani – povlecite kontrolnike z nespremenljivim besedilom v območje glave strani

 2. Podrobno – povlecite in spustite polja zbirke podatkov v področje Podrobnost

 3. Noga strani – povlecite kontrolnike z nespremenljivim besedilom v območje noge strani

Za vstavljanje dodatnih področij Glava poročila in Noga poročila izberite Uredi – Vstavi glavo/nogo poročila. Ti področji vsebujeta besedilo, ki se pojavi na začetku in koncu celega poročila.

Kliknite ikono »-« pred imenom področja, da zložite to področje v eno vrstico v pogledu Oblikovanje poročila. Ikona »-« se spremeni v ikono »+«; nanjo lahko kliknete, da znova razpostrete to področje.

Polja zbirke podatkov vstavite s povleci-in-spusti v področje Podrobnost. Spodaj si oglejte odsek »Vstavljanje polj v poročilo«.

Poleg tega lahko v orodni vrstici kliknete ikono Nalepke ali Polje z besedilom, nato povlečete pravokotnik v področje Glava strani ali Noga strani, da določite besedilo, ki je enako na vseh straneh. Besedilo vnesite v polje Oznaka pripadajočega okna Lastnosti. Dodate lahko tudi slike z uporabo ikone Slike.

Povezava poročila s tabelo zbirke podatkov

 1. Pomaknite miško v pogled Lastnosti. Na voljo sta dva zavihka, Splošno in Podatki.

 2. Na zavihku Podatki kliknite gumb Vsebina, da odprete kombinirano polje.

 3. Izberite tabelo, za katero želite ustvariti poročilo.

 4. Po izbiri tabele pritisnite tabulatorsko tipko, da zapustite polje Vsebina.

Okno Dodaj polja poročilu se odpre samodejno in pokaže vsa polja izbrane tabele.

Dodaj polja poročilu

Okno Dodaj polje omogoča vstavljanje vnosov tabele v poročilo.

Po vstavljanju polj v pogledu Podrobnost je poročilo pripravljeno na izvedbo.

Za izvedbo poročila

V orodni vrstici kliknite ikono Izvedi poročilo.

Ikona Izvedi poročilo

Ikona Izvedi poročilo

Odpre se dokument z besedilom v modulu Writer, ki vsebuje ustvarjeno poročilo z vsemi vrednostmi tabele zbirke podatkov, ki ste jih vstavili.

Če se je vsebina zbirke podatkov spremenila, ponovno izvedite poročilo, da posodobite končno poročilo.

Urejanje poročila

Najprej se odločite, ali želite urejati ustvarjeno poročilo, ki je statičen dokument z besedilom, ali pa urejati pogled Oblikovanje poročila ter nato ustvariti novo poročilo, ki temelji na novem oblikovanju.

Dokument programa Writer se odpre samo za branje. Če ga želite urediti, kliknite Uredi dokument v informacijski vrstici ali izberite Uredi – Urejevalni način.

Pogled Oblikovalca poročil spremenite tako, da spremenite nekatere njegove lastnosti.

Kliknite področje Podrobnost. Nato lahko v oknu Lastnosti spremenite lastnosti, kot je npr. barva ozadja.

Po zaključku kliknite ikono Izvedi poročilo, da ustvarite novo poročilo.

Ikona Izvedi poročilo

Ikona Izvedi poročilo

Ko zaprete Oblikovalca poročil, sledi vprašanje, ali naj bo poročilo shranjeno. Kliknite Da, poimenujte poročilo in kliknite V redu.

Razvrščanje poročila

Brez razvrščanja in združevanja v skupine bodo zapisi vstavljeni v poročilo v zaporedju, v katerem so bili pridobljeni iz zbirke podatkov.

 1. Odprite pogled Oblikovalec poročil in v orodni vrstici kliknite ikono Razvrščanje in združevanje v skupine. Odpre se pogovorno okno Razvrščanje in združevanje v skupine.

Ikona Razvrščanje in združevanje v skupine

Razvrščanje in združevanje v skupine

 1. V polju Skupine kliknite polje, ki ga želite kot prvo polje razvrščanja, in določite lastnost Razvrščanje.

 2. Izvedite poročilo.

Združevanje

 1. Odprite pogled Oblikovalec poročil in v orodni vrstici kliknite ikono Razvrščanje in združevanje v skupine. Odpre se pogovorno okno Razvrščanje in združevanje v skupine.

 2. V polju Skupine odprite seznamsko polje Glava skupine in izberite prikaz glave skupine.

 3. V orodni vrstici kliknite ikono Dodaj polje, da se odpre okno Dodaj polje.

Ikona Dodaj polje

Ikona Dodaj polje

 1. Povlecite in spustite vnos polja, po katerem želite združevati podatke, v odsek glave skupine. Nato povlecite in spustite preostala polja v odsek Podrobnost.

 2. Izvedite poročilo. Poročilo prikaže zapise, združene v skupine.

Če radi razvrščate in združujete v skupine, odprite pogled Oblikovalca poročil, nato odprite pogovorno okno Razvrščanje in združevanje v skupine. Vključite prikaz Glave skupine za polja, ki jih želite združiti v skupino, nato izključite prikaz Glave skupine za polja, ki jih želite razvrstiti. Zaprite pogovorno okno in izvedite poročilo.

Posodabljanje in tiskanje podatkov

Ko v tabelo vstavite nove podatke ali podatke uredite, bodo v novem poročilu prikazani posodobljeni podatki.

Kliknite ikono Poročila in dvokliknite nazadnje shranjeno poročilo. Ustvarjen bo nov dokument modula Writer, ki prikazuje nove podatke.

Ikona Poročila

Ikona Poročila

Če želite poročilo natisniti, v dokumentu Writer izberite Datoteka – Natisni.

Podprite nas!