Čarovnik za poizvedbe

S pomočjo čarovnika za poizvedbe lahko oblikujete poizvedbo po zbirki podatkov. Shranjeno poizvedbo lahko pozneje prikličete prek uporabniškega vmesnika ali s samodejno ustvarjenim ukazom v jeziku SQL.

Čarovnik za poizvedbe – Izbira polja

Določa tabelo za ustvarjanje poizvedbe in določa, katera polja želite vključiti v poizvedbo.

Čarovnik za poizvedbe – vrstni red razvrščanja

Določa vrstni red razvrščanja podatkovnih zapisov v vaši poizvedbi.

Čarovnik za poizvedbe – Iskalni pogoji

Določa pogoje iskanja za filtriranje poizvedbe.

Čarovnik za poizvedbe – Podrobnost ali povzetek

Odloča o prikazu vseh zapisov poizvedbe ali le prikaz rezultatov sestavljenih funkcij.

Ta stran se prikaže le takrat, ko so v poizvedbi numerična polja, ki omogočajo uporabo sestavljenih funkcij.

Čarovnik za poizvedbe – Združevanje

Določa združevanje poizvedbe. Vir podatkov mora podpirati izjavo SQL »GROUP BY« (»združi po pogojih«), da se odpre ta stran v čarovniku.

Čarovnik za poizvedbe – Pogoji združevanja

Določa pogoje za združevanje poizvedbe. Vir podatkov mora podpirati izjavo SQL »GROUP BY« (»združi po pogojih«), da se odpre ta stran v čarovniku.

Čarovnik za poizvedbe – Vzdevki

Dodeli vzdevke imenom polj. Vzdevki so poljubna in so lahko imena, ki so uporabniku bolj prijazna in se prikažejo namesto imen polj. Primer: vzdevek lahko uporabimo, ko imajo polja z različnimi tabelami isto ime.

Čarovnik za poizvedbe – Pregled

Vnesite ime poizvedbe in določite, ali želite po zaključku čarovnika videti poizvedbe ali jih spremeniti.

Nazaj

Ogled izbir v pogovornem oknu iz prejšnjih korakov. Trenutne nastavitve ostanejo nespremenjene. Ta gumb je mogoče aktivirati samo od druge strani naprej.

Naprej

Kliknite gumb Naprej in čarovnik uporabi trenutne nastavitve pogovornega okna ter nadaljuje z naslednjim korakom. Če ste pri zadnjem koraku, se ta gumb imenuje Ustvari.

Dokončaj

Uveljavi vse spremembe in zapre čarovnika.

Prekliči

S klikom na Prekliči se zapre pogovorno okno brez shranitve sprememb.

Čarovnik za poizvedbe – Izbira polja

Podprite nas!