Migriraj makre

ńĆarovnik za migracijo makrov v dokumentih zbirk podatkov premakne obstojeńće makre iz poddokumentov starejŇ°e datoteke programa Base v skladiŇ°ńće makrov nove datoteke programa Base.

Prej so makre lahko vsebovali le besedilni poddokumenti obrazcev in porońćil. Zdaj lahko makre hranijo tudi same datoteke programa Base. To pomeni, da lahko makre iz datotek programa Base odslej poklińćete iz katere koli njegove podkomponente: obrazcev, porońćil, oblikovanja tabele, oblikovanja poizvedbe, oblikovanja relacije, pogleda tabele.

Vendar pa tehnińćno ni moŇĺno hkrati hraniti makrov v datoteki programa Base in v njenih poddokumentih. ńĆe torej Ňĺelite pripeti nekaj novih makrov datoteki programa Base, pri ńćemer Ňĺelite ohraniti obstojeńće stare makre, ki so bili hranjeni v poddokumentih, morate premakniti obstojeńće stare makre v skladiŇ°ńće makrov datoteke programa Base.

ńĆarovnik za migracijo makrov v dokumentu zbirke podatkov lahko premakne makre v skladiŇ°ńće makrov datoteke programa Base. Nato lahko makre preuńćite in jih po potrebi uredite.

Primer: moŇĺno je, da so makri iz poddokumentov imeli enaka imena modulov in makrov. Ko premaknete makre v skupno skladiŇ°ńće makrov, morate makre urediti, da bodo imena enkratna. ńĆarovnik tega ne zmore.

ńĆarovnik lahko izdela varnostno kopijo datoteke programa Base v mapi po vaŇ°em izboru. ńĆarovnik spremeni izvorno datoteko programa Base. Varnostna kopija ostane nespremenjena.

Nazaj

Ogled izbir v pogovornem oknu iz prejŇ°njih korakov. Trenutne nastavitve ostanejo nespremenjene. Ta gumb je mogońće aktivirati samo od druge strani naprej.

Naprej

Kliknite gumb Naprej in ńćarovnik uporabi trenutne nastavitve pogovornega okna ter nadaljuje z naslednjim korakom. ńĆe ste pri zadnjem koraku, se ta gumb imenuje Ustvari.

Dokonńćaj

Uveljavi vse spremembe in zapre ńćarovnika.

Preklińći

S klikom na Preklińći se zapre pogovorno okno brez shranitve sprememb.

Podprite nas!