Orodja

Meni orodij v oknu zbirke podatkov.

Relacije

Odpre pogled Oblikovanje relacij in preveri, če povezava zbirke podatkov podpira navedene relacije.

Upravljanje uporabnikov

Odpre pogovorno okno Upravljanje uporabnikov, če zbirka podatkov podpira to lastnost.

Filter tabele

Odpre pogovorno okno Filter tabele, v katerem lahko določite, katere tabele zbirke podatkov želite prikazati ali skriti.

Na seznamu Filter izberite tabele, ki jih želite filtrirati.

Če izberete najvišje postavljeno tabelo v hierarhiji, bodo izbrane vse tabele v hierarhiji.

Če izberete tabelo, ki je na nižji ravni v hierarhiji, tabele, ki so nad njo v hierarhiji, ne bodo izbrane.

SQL

Odpre pogovorno okno SQL, v katerega lahko vnesete izjave SQL.

Podprite nas!