Vstavi

Meni za vstavljanje v oknu zbirke podatkov.

Obrazec

Odpre nov dokument z besedilom v načinu obrazca.

Poročilo

Zažene okno Oblikovalca poročil za izbrano tabelo, pogled ali poizvedbo.

Poizvedba (Pogled oblikovanja)

Odpre novo poizvedbo v načinu oblikovanja.

Poizvedba (Pogled SQL)

Odpre novo poizvedbo v načinu SQL.

Oblikovanje tabele

Odpre pogled oblikovanja tabele.

Pogled oblikovanja

Odpre nov pogled z načinom oblikovanja.

Pogled (Enostavni)

Odpre nov pogled v načinu SQL.

Mapa

Odpre pogovorno okno, v katerega lahko shranite novo mapo v datoteki zbirke podatkov.

Podprite nas!