Uredi

Meni za urejanje v oknu zbirke podatkov.

Kopiraj

Kopira izbrane predmete na odložišče.

Prilepi

Vstavi predmet iz odložišča. Če želite, lahko vstavite obrazce, poročila, vključno s podmapami, iz ene datoteke zbirke podatkov v drugo.

Posebno lepljenje

Vstavi predmet iz odložišča. Če želite, lahko vstavite obrazce, poročila, vključno s podmapami, iz ene datoteke zbirke podatkov v drugo.

Izberi vse

Izbere vse vnose in podmape, ki se nahajajo v spodnjem delu okna zbirke podatkov.

Uredi

Odpre okno, v katerem lahko spremenite izbrano tabelo, poizvedbo, obrazec ali poročilo.

Izbriši

Izbriše izbrano tabelo, poizvedbo, obrazec oz. poročilo.

Preimenuj

Preimenuje izbran predmet. Nekatera imena, njihovi znaki in dolžina so glede na vrsto zbirke podatkov lahko neveljavni.

Odpri

Odpre izbrani predmet v nazadnje shranjenem stanju.

Ustvari kot pogled

Preoblikuje izbrano poizvedbo v pogled. Izvorna poizvedba ostane v datoteki zbirke podatkov, ustvari se dodatni pogled na strežniku zbirke podatkov. Imeti morate dovoljenje za pisanje, da lahko pogled dodate zbirki podatkov.

note

Večina zbirk podatkov uporablja poizvedbe za filtriranje ali razvrščanje tabel zbirke podatkov za prikaz zapisov. Pogledi omogočajo enako mero funkcionalnosti kot poizvedbe, vendar na strani strežnika. Če se vaša zbirka podatkov nahaja na strežniku, ki podpira poglede, lahko uporabite te poglede za filtriranje zapisov na strežniku in tako skrajšate čas izpisovanja.


Čarovnik za obrazce

Zažene Čarovnika za obrazec za izbrano tabelo, poizvedbo ali pogled.

Čarovnik za poročila

Zažene Čarovnika za poročilo za izbrano tabelo, poizvedbo ali pogled.

Zbirka podatkov

Odpre podmeni.

Lastnosti

Odpre pogovorno okno Lastnosti zbirke podatkov.

Vrsta povezave

Odpre čarovnika za vrsto povezave.

Napredne lastnosti

Odpre pogovorno okno Napredne lastnosti.

Podprite nas!