Povezava PostgreSQL

Določa možnosti povezovanja z zbirkami podatkov PostgreSQL. lastnosti zbirke podatkov.

Neposredna povezava na zbirko podatkov PostgreSQL

Podatke za neposredno povezavo z zbirko podatkov PostgreSQL lahko podate na dva različna načina:

Izpolnjevanje podatkov

Podatke povezave lahko podate z izpolnjevanjem vrhnjih treh besedilnih polj. Za pravilno ime zbirke podatkov vprašajte skrbnika zbirke podatkov.

Niz za povezavo, specifičen za DBMS/gonilnik

Namesto vnašanja podatkov v besedilna polja, kot je opisano zgoraj, oz. ko želite določiti več parametrov za povezavo vnesite niz za povezavo, specifičen za ta gonilnik. Niz za povezavo je zaporedje parov ključnih besed z njihovimi vrednostmi, ločenih s presledki. Primer:

dbname=MojaZbirkaPodatkov host=mojGostitelj port=5432

kjer je

Vnesete lahko tudi niz za povezavo v obliki

postgresql://mojGostitelj:vrata/MojaZbirkaPodatkov.

note

Obrnite se na skrbnika strežnika zbirke podatkov, da pridobite pravilne vrednosti ključnih besed, ki jih podate v nizu za povezavo. Vrednosti za user= (uporabnik) in password= (geslo) so prezrte, podati jih boste morali v času povezovanja.


tip

Niz za povezavo se prikaže v vrstici stanja LibreOffice Base.


Oglejte si seznam vseh parov ključnih besed/vrednosti nizov za povezavo PostgreSQL 13. Upravitelj gonilnika LibreOffice ne obravnava vseh parov.

Podprite nas!