Povezava Firebord

Določa možnosti povezovanja z zunanjimi zbirkami podatkov Firebird.

Ustvarjanje nove datoteke zbirke podatkov Firebird

 1. Izberite Datoteka – Nov – Zbirka podatkov in izberite Povezati se z obstoječo zbirko podatkov. Kliknite Naprej.

 2. Kliknite Ustvari. Odpre se pogovorno okno Shrani kot. Vnesite ustrezno ime in mesto za datoteko zbirke podatkov ter kliknite Shrani. Pot nove datoteke se prikaže v besedilnem polju čarovnika. Kliknite Naprej.

 3. Po potrebi vnesite svoje uporabniško ime in geslo. Kliknite Naprej.

 4. Izberite želene možnosti o registrirani zbirki podatkov in kaj naj se zgodi z zbirko podatkov, ko bo shranjena, nato kliknite Dokončaj. Nadaljujte z vnosom imena nove datoteke LibreOffice Base.

note

V drugem koraku vnesete ime datoteke nove zbirke podatkov Firebird (*.fdb), v zadnjem koraku pa se shrani datoteka LibreOffice Base (*.odb).


Povezovanje z obstoječo datoteko zbirke podatkov Firebird

 1. Izberite Datoteka – Nov – Zbirka podatkov in izberite Povezati se z obstoječo zbirko podatkov. Kliknite Naprej.

 2. Kliknite Prebrskaj in krmarite, da izberete datoteko Firebird (*.fdb). Kliknite gumb Odpri, v besedilnem polju se prikaže celoten URL do datoteke zbirke podatkov. Kliknite Naprej.

 3. Po potrebi vnesite svoje uporabniško ime in geslo. Kliknite Naprej.

 4. Izberite želene možnosti ob registraciji zbirke podatkov in kaj naj se zgodi z zbirko podatkov, ko bo shranjena, nato kliknite Dokončaj. Nadaljujte z vnosom imena nove datoteke LibreOffice Base.

Neposredno povezovanje s strežnikom Firebird

Poleg povezav prek JDBC in ODBC se lahko s strežnikom Firebird povežete prek notranjega gonilnika Firebird:

 1. Izberite Datoteka – Nov – Zbirka podatkov in izberite Povezati se z obstoječo zbirko podatkov. Kliknite Naprej.

 2. V besedilno polje ročno vnesite URL povezave zbirke podatkov. Vzorec je <imestrežnika>/<vrata>:<pot_do_zbirke_podatkov>; primer:

  streznik1/3050:C:/podatki/mojazbirkapodatkov.fdb (kljub temu, da gre za pot na sistemu Windows, uporablja »/«)

  streznik1:C:/podatki/mojazbirkapodatkov.fdb (privzeta vrata, pot Windows)

  localhost:/podatki/mojazbirkapodatkov.fdb (strežnik localhost, privzeta vrata, pot Linux)

  streznik1:mojipodatki (privzeta vrata, registrirana zbirka podatkov)

 3. Kliknite Naprej.

 4. Podajte ustrezno uporabniško ime in geslo, potrebno za povezavo s strežnikom. Preizkusite povezavo (priporočljivo) in odpravite morebitne težave. Kliknite Naprej.

 5. Izberite želene možnosti ob registraciji zbirke podatkov in kaj naj se zgodi z zbirko podatkov, ko bo shranjena, ter kliknite Dokončaj. Nadaljujte z vnosom imena za novo datoteko LibreOffice Base.

note

K URL-ju zbirke podatkov lahko dodate druge možnosti, kot so kodna tabela ali vloga. Glejte dokumentacijo Firebird za podrobnosti.


Podprite nas!