Povezava ADO

Določa možnosti za dodajanje zbirke podatkov ADO (Microsoft ActiveX Data Objects).

note

Vmesnik ADO je lastniški vsebnik sistema Microsoft Windows za povezovanje z zbirkami podatkov.


tip

LibreOffice zahteva, da komponente Microsoft Data Access Components (MDAC) uporabljajo vmesnik ADO. Operacijska sistema Microsoft Windows 2000 in XP ter novejši že vsebujejo te komponente.


URL vira podatkov

Vnesite URL vira podatkov.

Primeri URL-jev

Za povezavo do datoteke Access 2000 uporabite obliko:

PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\Access\nwind2000.mdb

Za povezavo z imenom do kataloga, ki je na strežniku Microsoft SQL in se imenuje pirnat, vnesite naslednje:

PROVIDER=sqloledb;DATA SOURCE=pirnat;INITIAL CATALOG=First

Če želite dostop do gonilnika ODBC kot ponudnika, vnesite:

DSN=SQLSERVER

Prebrskaj

Kliknite ta ukaz, če želite odpreti pogovorno okno za izbor datoteke.

note

Uporabniško ime lahko obsega največ 18 znakov.


note

Geslo mora vsebovati najmanj 3 in največ 18 znakov.


Čarovnik za zbirke podatkov

Podprite nas!