Čarovnik za zbirke podatkov

Čarovnik za zbirke podatkov ustvari datoteko zbirke podatkov, ki vsebuje informacije o zbirki podatkov.

Čarovnika za zbirke podatkov sestavlja različno število postopnih korakov, ki so odvisni od vrste zbirke podatkov in potrebnih opravil.

Če želite ustvariti novo datoteko zbirke podatkov, bo čarovnik sestavljen iz dveh korakov.

Izberi zbirko podatkov

Ustvari novo zbirko podatkov, odpre datoteko zbirke podatkov ali vas poveže z obstoječo zbirko podatkov.

Shrani in nadaljuj

Določa, ali želite zbirko podatkov registrirati, jo odpreti z namenom, da jo spremenite, ali vanjo vstaviti novo tabelo.

Nastavitve povezave

Določa nastavitve povezave z obstoječo zbirko podatkov.

Nastavitve za ODBC

Ustvari povezavo z datoteko z besedilom

Ustvari povezavo dBASE

Ustvari povezavo JDBC

Ustvari povezavo z zbirko podatkov Oracle

Ustvari povezavo MariaDB oz. MySQL

Ustvari povezavo s preglednico

Nazaj

Ogled izbir v pogovornem oknu iz prejšnjih korakov. Trenutne nastavitve ostanejo nespremenjene. Ta gumb je mogoče aktivirati samo od druge strani naprej.

Naprej

Kliknite gumb Naprej in čarovnik uporabi trenutne nastavitve pogovornega okna ter nadaljuje z naslednjim korakom. Če ste pri zadnjem koraku, se ta gumb imenuje Ustvari.

Dokončaj

Uveljavi vse spremembe in zapre čarovnika.

Prekliči

S klikom na Prekliči se zapre pogovorno okno brez shranitve sprememb.

Podprite nas!