Ustvarjene vrednosti

Določa možnosti za samodejno ustvarjene vrednosti za nove podatkovne zapise.

Dostopnost naslednjih kontrolnikov je odvisna od vrste zbirke podatkov:

Pridobi ustvarjene vrednosti

Omogoča LibreOffice podporo za samodejno povečanje vrednosti podatkovnih polj v trenutnih virih podatkov ODBC ali JDBC. Izberite to možnost takrat, ko lastnost za samodejno povečanje vrednosti na ravni SDBCX zbirke podatkov ni podprta. Samodejno povečanje je običajno izbrana za polje glavnega ključa.

Izjava za samodejno povečanje

Vnesite določevalnik ukaza SQL, ki daje napotke viru podatkov, da izvrši samodejno povečanje določenega celoštevilskega podatkovnega polja. Primer: naslednja izjava MySQL je uporabljena za povečevanje polja »id« z izjavo AUTO_INCREMENT vsakič, ko izjava ustvari podatkovno polje:

CREATE TABLE "tabela1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Za ta primer morate v polje Izjava za samodejno povečanje vnesti AUTO_INCREMENT.

Poizvedba ustvarjenih vrednosti

Vnesite izjavo SQL, ki vrne zadnjo samodejno povečano vrednost polja s primarnim ključem. Primer:

SELECT LAST_INSERT_D();

Podprite nas!