Posebne nastavitve

Določa način dela s podatki v zbirki podatkov.

Za dostop do tega ukaza ...

V oknu zbirke podatkov izberite Uredi – Zbirka podatkov – Napredne nastavitve


Dostopnost naslednjih kontrolnikov je odvisna od vrste zbirke podatkov:

Uporabi omejitve poimenovanja SQL92

V imenu in viru podatkov dopušča le uporabo tistih znakov, ki so v skladu s konvencijo imenovanja SQL92. Vse ostale znake zavrne. Vsako ime se mora začeti z majhno črko, z veliko črko ali podčrtajem ( _ ). Drugi znaki so lahko črke ASCII, številke ali podčrtaji.

Dodaj vzdevek tabele v izjave SELECT

V izjavah SELECT imenu tabele doda vzdevek.

Uporabi ključno besedo AS pred vzdevki tabele

Nekatere zbirke podatkov uporabljajo med imenom in njegovim vzdevkom ključno besedo »AS«, medtem ko druge zbirke podatkov uporabljajo le presledek. Omogočite to možnost, če želite pred vzdevek vstaviti AS.

Uporabi skladnjo Outer Join '{OJ }'

Uporabite ubežno zaporedje za zunanje stike. Skladnja za to ubežno zaporedje je {oj zunanji-stik}

Primer:

select Izdelek.* from {oj element LEFT OUTER JOIN narocila ON element.st=narocila.ANR}

Prezri pravice gonilnika za zbirko podatkov

Prezre pravice dostopa, ki jih ima gonilnik zbirke podatkov.

Zamenjaj imenovane parametre z znakom ?

Zamenja imenovane parametre v viru podatkov z vprašajem (?).

Prikaži stolpce različice (kadar so na voljo)

Nekatere zbirke podatkov dodelijo poljem številke različic, da lahko tako sledimo spremembam zapisov. Ob vsakršni spremembi vsebine polja se številka različice polja poveča za ena. Prikaže notranjo različico številke zapisa v zbirki podatkov.

Uporabi ime kataloga v izjavah SELECT

Uporablja trenuten vir podatkov kataloga. Ta možnost je uporabna v primeru, ko je vir podatkov ODBC strežnik zbirke podatkov. Te možnosti ne izberite, če je vir podatkov ODBC gonilnik dBASE.

Uporabi ime sheme v izjavah SELECT

Uporabniku omogoča uporabo imena sheme v izjavah SELECT.

Z izjavo ASC ali DESC ustvari indeks

Ustvari indeks z izjavo ASC ali DESC.

Zaključi vrstice besedila s CR + LF

Izberite uporabo para CR + LF za zaključevanje vrstic (priporočljivo za operacijske sisteme DOS in Windows).

Prezri podatke iz valutnega polja

Le za povezave Oracle JDBC. Če možnost omogočite, določa, da noben stolpec ne bo obravnavan kot valutno polje. Vrsta polja, ki jo vrne gonilnik zbirke podatkov, je zavržena.

Preverjanje vnesenih podatkov v obveznih poljih obrazcev

Ko vnesete nov zapis ali posodobite obstoječi zapis v obrazcu, obenem pa pustite prazno polje, ki je povezano s stolpcem zbirke podatkov, ki zahteva vnos, se pojavi sporočilo z opozorilom o neizpolnjenem polju.

Če to polje ni potrjeno, v obrazcih trenutne zbirke podatkov vnosi v poljih, ki so obvezna, ne bodo preverjeni.

Polje je na voljo za vse vrste virov podatkov, ki podpirajo dostop do podatkov s pisanjem. Polje ne obstaja za preglednice, besedilo, z vejicami ločene vrednosti, kot tudi ne za različne adresarje, ki so le za branje.

Uporabi literale za datum/čas, skladne z ODBC

Uporabi datumske in časovne črkovne simbole, skladne s standardom ODBC.

Podpira primarne ključe

Omogočite, če želite zavrniti hevristiko programa Base, s katero zazna, ali zbirka podatkov podpira primarne ključe.

Ko se povezujete z zbirko podatkov prek generičnega vmesnika, kakršni so ODBC, JDBC ali ADO, Base trenutno uporablja hevristični algoritem, da ugotovi, ali ta zbirka podatkov podpira primarne ključe. Noben od teh API-jev nima posebne podpore za pridobivanje tega podatka.

Hevristični algoritem včasih ni uspešen. Polje s tremi stanji je privzeto nastavljeno na nedoločeno stanje, ki pomeni »uporabi hevristiko«. Če polje ni omogočeno, je primarni ključ kar privzet. Če je polje onemogočeno, primarni ključ ni pričakovan.

Upoštevajte, da je ta možnost namenjena zgolj zavrnitvi hevristike. Če omogočite potrditveno polje za zbirko podatkov, ki v resnici primarnih ključev ne podpira, pričakujte napake.

Spoštuj vrsto rezultatov gonilnika za zbirko podatkov

Uporabite različne možnosti drsenja po množici rezultatov, ki jih ponuja gonilnik zbirke podatkov. Glejte skupina konstant ResultSetType

Primerjava logičnih vrednosti

Izberite vrsto primerjave logičnih vrednosti, ki jo želite uporabiti.

Vrstice za razpoznavanje vrst stolpcev

Določite število vrstic, iz katerih naj gonilnik zazna vrsto podatkov.

Podprite nas!