Splošno

Ko ustvarite tabelo zbirke podatkov kot skrbnik, lahko uporabite ta zavihek, da določite uporabnikov dostop in da uredite podatke ali zgradbo tabele.

Če niste skrbnik, lahko uporabite zavihek Splošno, da si ogledate svoje pravice dostopa do izbrane tabele.

Ime tabele

Prikaže ime izbrane tabele zbirke podatkov.

Vrsta

Prikaže vrsto zbirke podatkov.

Mesto

Prikaže celotno pot tabele zbirke podatkov.

Branje podatkov

Uporabniku dopušča branje podatkov.

Vstavljanje podatkov

Uporabniku dopušča vstavljanje novih podatkov.

Spreminjanje podatkov

Uporabniku dopušča spreminjanje podatkov.

Brisanje podatkov

Uporabniku dopušča brisanje podatkov.

Spremeni zgradbo tabele

Uporabniku dopušča, da spremeni zgradbo tabele.

Definicija

Uporabniku dopušča, da izbriše zgradbo tabele.

Spreminjanje sklicev

Uporabniku dopušča spreminjanje definiranih sklicev, npr. vnašanje novih relacij za tabelo ali brisanje obstoječih relacij.

Podprite nas!