Oblikovanje vrste

V raziskovalcu vira podatkov lahko kopirate tabelo, če jo povlečete in spustite na hranilnik tabele. Pogovorno okno Oblikovanje vrste je tretje okno pogovornega okna Kopiraj tabelo.

Seznamsko polje

Navede podatkovna polja, ki bodo vključena v kopirano tabelo.

Podatki o stolpcu

Ime polja

Prikaže ime izbranega polja in njegovih podatkov. Če želite, lahko vnesete novo ime.

Vrsta polja

Izberite vrsto polja.

Dolžina

Vnesite število znakov za podatkovno polje.

Decimalna mesta

Vnesite število decimalnih mest za podatkovno polje. Ta možnost je na voljo le v numeričnih poljih ali poljih z decimalnimi števili.

Privzeta vrednost

Izberite privzeto vrednost za polje Da/Ne (Yes/No).

Samodejno razpoznavanje vrste

LibreOffice lahko samodejno razpozna vsebino polj, kadar kopirate tabele zbirke podatkov s povleci in spusti.

(maks.) vrstic

Vnesite število vrstic, uporabljenih za samodejno prepoznavanje vrst.

Samodejno

Omogoča samodejno prepoznavanje vrste.

Podprite nas!