Uporabi stolpce

V raziskovalcu vira podatkov lahko kopirate tabelo, če jo povlečete in spustite tabelo na hranilnik tabele. Pogovorno okno Uporabi stolpce je drugo okno pogovornega okna Kopiraj tabelo.

Obstoječi stolpci

Levo seznamsko polje

Vrne seznam podatkovnih polj, ki so na voljo za vključitev v kopirano tabelo. Če želite kopirati podatkovno polje, kliknite njegovo ime in nato kliknite gumb >. Če želite kopirati vsa polja, kliknite gumb >>.

Desno seznamsko polje

Navede polja, ki jih želite vključiti v kopirano tabelo.

Gumbi

Doda ali odstrani izbrano polje (gumba > in <) ali vsa polja (gumba << in >>).

Naslednja stran

Podprite nas!