Kopiraj tabelo

Tabelo lahko kopirate s povleci in spusti v območje tabele okna datoteke zbirke podatkov. Pojavi se pogovorno okno Kopiraj tabelo.

Ime tabele

Določi ime za kopijo. Nekatere zbirke podatkov sprejmejo samo imena, ki vsebujejo osem ali manj znakov.

Možnosti

Definicija in podatki

Ustvari kopijo 1:1 tabele zbirke podatkov. Kopirajo se definicija tabele in celotni podatki. Definicija tabele vključuje zgradbo in obliko tabele iz različnih podatkovnih polj, vključno s posebnimi lastnostmi polj. Vsebine polja oskrbujejo podatke.

Definicija

Kopira samo definicijo tabele, brez ustreznih podatkov.

Kot pogled tabele

Če zbirka podatkov podpira poglede in ste izbrali to možnost, bo poizvedba ustvarjena v hranilniku tabele kot tabela. Ta možnost omogoča, da poizvedbo vidite in uredite kot navaden pogled tabele. Tabela bo v pogledu filtrirana s SQL-izjavo »Select«.

Dodaj podatke

Doda podatke tabele, ki bodo kopirani v obstoječo tabelo.

Definicija tabele mora biti popolnoma enaka, da lahko kopirate podatke. Podatkov ni mogoče kopirati, če ima podatkovno polje v ciljni tabeli drugo obliko kot podatkovno polje v izvorni tabeli.

Ustrezno povežite imena podatkovnega polja v pogovornem oknu Kopiraj tabelo na strani Uporabi stolpce.

Če podatkov ni mogoče pripeti, boste v pogovornem oknu Podatki o stolpcu videli seznam polj, katerih podatkov ni mogoče kopirati. Če potrdite to pogovorno okno z V redu, bodo pripeti samo podatki, ki se ne pojavijo na seznamu.

note

Če so polja ciljne tabele krajša od polj v izvorni tabeli, bodo izvorna podatkovna polja samodejno okrajšana, ko se bodo podatki pripenjali, tako da bodo ustrezala dolžini polja v ciljni tabeli.


Ustvari primarni ključ

Samodejno izdela podatkovno polje primarnega ključa in ga napolni z vrednostmi. To polje bi morali vedno uporabiti, saj mora biti primarni ključ vedno na voljo, če želite urejati tabelo.

Ime

Določa ime izdelanega primarnega ključa. To ime je neobvezno.

Naslednja stran

Podprite nas!