Relacije

Dopušča, da definirate in uredite relacijo med dvema tabelama.

Za dostop do tega ukaza ...

V oknu datoteke zbirke podatkov izberite Uredi – Zbirka podatkov – Razmerja.


note

Možnosti posodobitve in brisanja so na voljo samo, če jih podpira uporabljena zbirka podatkov.


Vključeni tabeli

Tukaj sta navedeni z relacijo povezani tabeli. Če ustvarite novo relacijo, lahko izberete eno tabelo iz vsakega kombiniranega polja v zgornjem delu pogovornega okna.

Če ste dvokliknili povezovalne črte v oknu Relacije in s tem odprli pogovorno okno Relacije za obstoječo relacijo, potem ne morete spremeniti tabel, ki so vključene v relacijo.

Polja ključa

Definira polja ključa za relacijo.

Imena tabel, ki so izbrana za povezavo, se tukaj pojavijo kot imena stolpcev. Če kliknete polje, lahko uporabite puščične gumbe, da izberete polje iz tabele. Vsaka relacija je zapisana v vrstici.

Možnosti posodobitve

Tukaj lahko izberete možnosti, ki začnejo veljati, ko pride do sprememb pri polju primarnega ključa.

Brez dejanja

Določi, da nobena sprememba primarnega ključa ne vpliva na druga polja zunanjega ključa.

Posodobi kaskadno

Posodobi vsa polja zunanjega ključa, če je bila vrednost ustreznega primarnega ključa spremenjena (Posodobi kaskadno).

Nastavi null

Če je bil ustrezen primarni ključ spremenjen, uporabite to možnost, da nastavite vrednost »IS NULL« za vsa polja zunanjega ključa. IS NULL pomeni, da je polje prazno.

Nastavi privzeto

Če je bil ustrezen primarni ključ spremenjen, uporabite to možnost, da vsa polja zunanjega ključa nastavite na privzeto vrednost. Med ustvarjanjem ustrezne tabele bo privzeta vrednost polja zunanjega ključa določena, ko boste dodelili lastnosti polja.

Možnosti brisanja

Tukaj lahko izberete možnosti, ki začnejo veljati, ko izbrišete polje primarnega ključa.

Brez dejanja

Določi, da izbris primarnega ključa ne bo vplival na druga polja zunanjega ključa.

Izbriši kaskadno

Določi, da bodo izbrisana vsa polja zunanjega ključa, če izbrišete ustrezno polje primarnega ključa.

warning

Ko izbrišete polje primarnega ključa z možnostjo Izbriši kaskadno, se izbrišejo tudi vsi zapisi iz drugih tabel, ki imajo ta ključ kot svoj tuji ključ. Bodite zelo pazljivi pri uporabi te možnosti; lahko pride do izbrisa velikega dela zbirke podatkov.


Nastavi null

Če izbrišete ustrezen primarni ključ, bo vrednost »IS NULL« dodeljena vsem poljem zunanjega ključa.

Nastavi privzeto

Če izbrišete ustrezen primarni ključ, bo nastavljena vrednost določena vsem poljem zunanjega ključa.

Podprite nas!