Relacije

Ta ukaz odpre okno Oblikovanje relacij, s katerim definirate relacije med različnimi tabelami zbirke podatkov.

Tukaj lahko med seboj povežete tabele iz trenutne zbirke podatkov preko skupnih podatkovnih polj. Kliknite ikono Nova relacija, če želite ustvariti relacijo, ali preprosto povlecite in spustite z miško.

Za dostop do tega ukaza ...

V oknu datoteke zbirke podatkov izberite Uredi – Zbirka podatkov – Razmerja.


note

Ta funkcija je na voljo samo, če delate z relacijsko zbirko podatkov.


Ko izberete Orodja – Relacije, se odpre okno, v katerem so prikazane vse obstoječe relacije med tabelami trenutne zbirke podatkov. Če ni nobenih definiranih relacij ali če želite definirati relacije med različnimi tabelami iz zbirke podatkov, potem kliknite ikono Dodaj tabele. Odpre se pogovorno okno Dodaj tabele, v katerem lahko izberete želene tabele za ustvarjanje relacije.

Ikona Dodaj tabelo

Vstavi tabele

note

Če je odprto okno Oblikovanje relacije, izbranih tabel ne morete spremeniti, tudi v Oblikovalnem načinu tabele ne. To zagotavlja, da se tabele, medtem ko se ustvarjajo relacije, ne spreminjajo.


Izbrane tabele so prikazane na zgornjem območju pogleda oblikovanja relacij. Okno tabele lahko zaprete preko kontekstnega menija ali s tipko Izbriši.

Premakni tabelo in spremeni velikost tabele

Spremenite lahko velikost in razporedite tabele glede na svoje nastavitve. Če želite premakniti tabele, povlecite njihov zgornji rob do želenega mesta. Povečajte ali zmanjšajte prikazano velikost tabele, tako da se s kazalcem miške postavite na rob ali v kot tabele in ga povlečete, dokler ne doseže želene velikosti.

Primarni ključ in tuji ključi

Če želite definirati relacijo med različnimi tabelami, morate vnesti primarni ključ, ki enoznačno določa podatkovno polje obstoječe tabele. Iz drugih tabel se pri dostopu do podatkov te tabele lahko sklicujete na njen primarni ključ. Vsa podatkovna polja, ki se nanašajo na ta primarni ključ, bodo prepoznana kot tuji ključ.

Vsa podatkovna polja, ki se nanašajo na primarni ključ, bodo v oknu tabele označena z malim simbolom ključa.

Definirajte relacije

Vse obstoječe relacije so prikazane v relacijskih oknih s črto, ki povezuje polja primarnega in tujih ključev. Relacijo lahko dodate z uporabo povleci in spusti, tako da spustite polje ene tabele na polje druge tabele. Relacijo odstranite tako, da jo izberete in pritisnete brisalko.

Druga možnost je, da kliknete ikono Nova relacija v zgornjem območju relacijskega polja in definirajte relacijo med dvema tabelama v pogovornem oknu Relacije.

Ikona Nova relacija

Nova relacija

warning

Če uporabite LibreOffice kot uporabniški vmesnik za delo z relacijsko zbirko podatkov, ustvarjanje in brisanje relacij ne bo postavljeno v vmesni pomnilnik z LibreOffice, temveč bo neposredno posredovano zbirki podatkov.


Če dvokliknete povezovalno črto, lahko relaciji dodelite določene lastnosti. Odpre se pogovorno okno Relacije.

Podprite nas!