Oblikovanje indeksa

Pogovorno okno Oblikovanje indeksa omogoča urejanje indeksov za trenutno tabelo.

Za dostop do tega ukaza ...

V oknu datoteke zbirke podatkov kliknite ikono Tabele. Izberite Vstavi – Oblikovanje tabele ali Uredi – Uredi.


Oblikovanje tabele

Seznam indeksov

Prikaže seznam indeksov, ki so na voljo. S seznama izberite indeks, ki ga želite urejati. Podrobnosti izbranega indeksa so prikazane v pogovornem oknu.

Nov indeks

Ustvari nov indeks.

Izbriši trenutni indeks

Izbriše trenutni indeks.

Preimenuj trenutni indeks

Preimenuje trenutni indeks.

Shrani trenutni indeks

Shrani trenutni indeks v viru podatkov.

Ponastavi trenutni indeks

Ponastavi trenutni indeks na nastavitve pred prikazom pogovornega okna.

Podrobnosti indeksa

Takoj ko spremenite podrobnost trenutnega indeksa in nato izberete drug indeks, se sprememba prenese v vir podatkov. Pogovorno okno lahko zapustite ali izberete drug indeks, če je vir podatkov uspešno potrdil spremembo. Vendar pa lahko razveljavite spremembo s klikom na ikono Ponastavi trenutni indeks.

Edinstven

Določa, ali trenutni indeks dopušča samo edinstvene vrednosti. Potrditev možnosti Edinstven prepreči vnos podvojenih podatkov in zagotavlja neokrnjenost podatkov.

Polja

Območje Polja prikazuje seznam polj v trenutni tabeli. Izberete lahko tudi več polj. Če želite odstraniti polje iz izbora, izberite prazen vnos na začetku seznama.

Polje indeksa

Prikaže seznam polj v trenutni tabeli. Izberete lahko več kot eno polje.

Vrstni red razvrščanja

Določa vrstni red razvrščanja indeksa.

Zapri

Zapre pogovorno okno.

Podprite nas!