Manjkajoči element

Če je odprta poizvedba, v kateri tabele in polja ne obstajajo več, se pojavi pogovorno okno Manjkajoči element. To pogovorno okno poimenuje manjkajočo tabelo ali polje, ki ga ni mogoče upoštevati, in omogoča, da se odločite, kako boste nadaljevali s postopkom.

Za dostop do tega ukaza ...

V oknu datoteke zbirke podatkov kliknite ikono Poizvedbe, nato izberite Uredi – Uredi.
Ko sklicna polja ne obstajajo več, vidite naslednje pogovorno okno.


Kako želite nadaljevati?

Za odgovor na to vprašanje so na voljo tri možnosti:

Ali res želite odpreti poizvedbo v grafičnem pogledu?

Omogoča, da odprete poizvedbo v Oblikovalnem pogledu kljub manjkajočim elementom. Ta možnost vam tudi omogoča, da določite, če naj bodo prezrte tudi druge napake.

Poizvedba je odprta v Oblikovalnem pogledu (grafični vmesnik). Manjkajoče tabele se pojavijo prazne in neveljavna polja se s svojimi (neveljavnimi) imeni pojavijo na seznamu polj. To omogoči, da delate prav s tistimi polji, ki so povzročila napako.

Odpri poizvedbo v pogledu SQL

Omogoča, da odprete oblikovanje poizvedbe v načinu SQL in da tolmačite poizvedbo kot izvirni SQL. Z načinom izvirnega SQL lahko končate, ko je izjava LibreOffice v celoti tolmačena (možno le, če v poizvedbi uporabljene tabele ali polja resnično obstajajo).

Ne odpri poizvedbe

Omogoča, da prekličete postopek in določite, da se poizvedba ne sme odpreti. Ta možnost ustreza funkciji gumba pogovornega okna Prekliči.

Prezri tudi podobne napake

Če ste izbrali prvo možnost in vseeno želite odpreti poizvedbo v grafičnem pogledu kljub manjkajočim elementom, lahko določite, ali naj bodo druge napake prav tako prezrte. Zaradi tega v trenutnem postopku odpiranja ne bo prikazano sporočilo o napaki, če poizvedbe ni mogoče pravilno tolmačiti.

Podprite nas!