Poizvedbe

»Poizvedba« je poseben pogled tabele. Poizvedba lahko prikaže izbrane zapise ali izbrana polja znotraj zapisov; po potrebi lahko tudi razvrsti te zapise. Poizvedbe lahko izvedemo na eni ali na več tabelah, če jih povezujejo skupna podatkovna polja.

Za dostop do tega ukaza ...

V oknu datoteke zbirke podatkov kliknite ikono Poizvedbe.


Uporabite poizvedbe, če želite najti zapise v podatkovnih tabelah, ki ustrezajo določenim pogojem. Vse poizvedbe, ki so bile ustvarjene za zbirko podatkov, so naštete pod vnosom Poizvedbe. Ker ta vnos vsebuje poizvedbe zbirke podatkov, se tudi imenuje »poizvedbeni hranilnik«.

Tiskanje poizvedb

Če želite natisniti poizvedbo ali tabelo:

  1. Odprite dokument z besedilom (ali dokument s preglednico, če želite raje posebne funkcije za tiskanje te vrste dokumentov).

  2. Če želite natisniti tabelo, odprite zbirko podatkov in kliknite ikono Tabela. Če želite natisniti poizvedbo, kliknite ikono Poizvedba.

  3. Povlecite ime tabele ali poizvedbe v odprt dokument z besedilom ali preglednico. Odprlo se bo pogovorno okno Vstavi stolpce zbirke podatkov.

  4. Odločite se, katere stolpce (podatkovna polja) želite vključiti. Lahko kliknete tudi gumb Samooblikovanje in izberete ustrezno vrsto oblikovanja. Zaprite pogovorno okno.

    Poizvedba oz. tabela bo vstavljena v dokument.

  5. Natisnite dokument z izbiro Datoteka – Natisni.

tip

Odprete lahko tudi pogled vira podatkov (krmilka+dvigalka+F4), izberete celo tabelo zbirke podatkov v tem pogledu (kliknite zgornji levi kot tabele) in povlečete izbor v dokument z besedilom ali v preglednico.


Razvrščanje in filtriranje podatkov

Omogoča razvrščanje in filtriranje podatkov v poizvedbeni tabeli.

Oblikovanje poizvedbe

Z Oblikovanje poizvedbe lahko ustvarite in uredite poizvedbo ali pogled.

Vrstica Oblikovanje poizvedbe

Ko ustvarjate ali urejate poizvedbo SQL, uporabite ikone v vrstici Oblikovanje poizvedbe za nadzor prikaza podatkov.

Poizvedba v več tabelah

Rezultat poizvedbe lahko vsebuje podatke več tabel, če so te med seboj povezane prek ustreznih podatkovnih polj.

Določitev poizvedbenih pogojev

Ugotovite lahko, katere operatorje in ukaze je mogoče uporabiti za določitev filtrirnih pogojev poizvedbe.

Izvajanje funkcij

Izračune lahko izvajate s podatki tabele in rezultate shranite kot rezultat poizvedbe.

Podprite nas!