Čarovnik za grafikone – Niz podatkov

Na tej strani Čarovnika za grafikone lahko spremenite obseg vira za vse nize podatkov posebej, vključno z njihovimi oznakami. Prav tako lahko spremenite obseg kategorij. Najprej lahko izberete obseg podatkov na strani Obseg podatkov in nato odstranite nepotrebne nize podatkov ali tjakaj dodate nize podatkov iz drugih celic.

Ikona namiga

Če vas preveliko število možnosti na tej strani zmede, enostavno določite obseg podatkov na strani Čarovnik za grafikone – Obseg podatkov in preskočite to stran.


Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Grafikon.

Icon

Vstavi grafikon

Dvokliknite grafikon, nato izberite Oblika – Obsegi podatkov.


To pogovorno okno je na voljo le za grafikone, ki temeljijo na tabelah Calc ali Writer.

Pritisnite kombinacijo tipk dvigalka+F1 in pokažite na kontrolnik, da izveste več o njem.

Organizacija nizov podatkov

V seznamskem polju Nizi podatkov vidite seznam vseh nizov podatkov trenutnega grafikona.

Urejanje niza podatkov

  1. Kliknite vnos s seznama, da si ogledate in uredite lastnosti tega vnosa.

    V seznamskem polju Obsegi podatkov so prikazana imena vlog in obsegi celic za komponente niza podatkov.

  2. Kliknite vnos, nato uredite vsebino v spodnjem polju z besedilom.

    Oznaka ob polju z besedilom podaja trenutno izbrano vlogo.

  3. Vnesite obseg ali kliknite Izberi obseg podatkov, da pomanjšate pogovorno okno in z miško izberete obseg.

    Če želite obseg podatkov več področij celic, ki niso soležna, vnesite prvi obseg, nato ročno dodajte podpičje na konec polja z besedilom, nato vnesite še druge obsege. Kot ločilo med obsegi uporabljajte podpičje.

Obseg za vlogo podatkov, kot so vrednosti Y, ne sme vsebovati celice oznake.

Urejanje kategorij ali oznak podatkov

Besedila so prikazana na osi X ali kot oznake podatkov, odvisno od vrste grafikona.

Podprite nas!