Grafikon XY (razpršeni)

Vrsto grafikona lahko izberete na prvi strani Čarovnika za grafikone.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Grafikon.

Icon

Vstavi grafikon


XY (razpršeni)

Grafikon XY je v svoji osnovni obliki zasnovan na enem nizu podatkov, ki ga sestavljajo ime, seznam vrednosti X ter seznam vrednosti Y. Vsak par vrednosti (x|y) je prikazan kot točka v koordinatnem sistemu. Ime niza podatkov je povezano z vrednostmi Y in prikazano v legendi.

Izberite grafikon XY za naslednje primere nalog:

  1. sprememba merila osi X

  2. ustvarjanje parametrične krivulje, npr. spirale

  3. risanje grafa funkcije

  4. raziskovanje statističnih povezav kvantitativnih spremenljivk

Grafikon XY ima lahko več kot le en niz podatkov.

Različice grafikona XY

Različico grafikona XY izberete na prvi strani Čarovnika za grafikone ali z izbiro Oblika – Vrsta grafikona v urejevalnem načinu grafikona.

Grafikon je ustvarjen s privzetimi nastavitvami. Ko je grafikon dokončan, lahko uredite njegove lastnosti ter tako spremenite videz. Slog črt in ikone lahko spremenite na zavihku Črta v pogovornem oknu lastnosti niza podatkov.

Dvokliknite poljubno podatkovno točko in odpre se pogovorno okno Nizi podatkov. V tem pogovornem oknu lahko spremenite številne lastnosti niza podatkov.

Za dvodimenzionalne grafikone lahko omogočite prikaz stolpcev napake z izbiro Vstavi – Stolpci napake Y.

Prikaz črt srednje vrednosti in trendnih črt omogočite z ukazi v meniju Vstavi.

Samo točke

Vsaka podatkovna točka je prikazana z ikono. LibreOffice uporablja privzete ikone z različno obliko in barvo za vsak niz podatkov. Privzete barve nastavite v – Grafikoni – Privzete barve.

Samo črte

Ta različica nariše ravne črte od ene podatkovne točke do druge. Podatkovne točke niso prikazane z ikonami.

Vrstni red risanja je enak kot vrstni red niza podatkov. Označite Razvrsti po vrednostih X, da bodo črte narisane v vrstnem redu vrednosti X. To razvrščanje velja le za grafikon, ne za podatke v tabeli.

Točke in črte

Ta različica prikaže točke in črte obenem.

3D-črte

Črte so prikazane kot trakovi. Podatkovne točke niso prikazane z ikonami. V zaključenem grafikonu izberite Pogled 3D, da nastavite lastnosti, kot sta osvetlitev in kot pogleda.

Gladke črte

Označite Gladke v spustnem meniju Vrsta črte, da narišete ukrivljene namesto ravnih odsekov črt.

Kliknite Lastnosti, da določite podrobnosti krivulj.

Kubična polinomska krivulja interpolira podatkovne točke s polinomi tretje stopnje. Prehodi med polinomskimi deli so gladki, z istim naklonom in ukrivljenostjo.

Ločljivost določa, koliko delov črte je izračunanih za risanje koščka polinoma med dvema podatkovnima točkama. Vmesne točke vidite, če kliknete poljubno podatkovno točko.

Polinomska krivulja B uporablja parametrično in interpolirano polinomsko krivuljo B, ki jo tvorijo polinomi. Stopnjo teh polinomov določa Stopnja polinomov.

Stopnjevite črte

Izberite Stopnjevite v spustnem seznamu Vrsta črte, da narišete stopnjevite črte od točke do točke namesto ravnih odsekov črt.

Kliknite Lastnosti, da določite podrobnosti krivulj.

Obstajajo štiri vrste koračenja:

Podprite nas!