Borzni grafikon

Vrsto grafikona lahko izberete na prvi strani Čarovnika za grafikone.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Grafikon.

Icon

Vstavi grafikon


Borzni

Borzni grafikon ilustrira tržni trend, podan z otvoritvenim tečajem, najnižjim tečajem, najvišjim tečajem in zaključnim tečajem. Možen je tudi prikaz prometa – obsega trgovanja.

Pri borznem grafikonu je zaporedje niza podatkov izjemno pomembno. Podatki morajo biti razporejeni tako, kot je to prikazano v spodnji tabeli.

A

B

C

D

E

F

1

Promet

Otvoritveni tečaj

Najnižji tečaj

Najvišji tečaj

Zaključni tečaj

2

Ponedeljek

2500

20

15

25

17

3

Torek

3500

32

22

37

30

4

Sreda

1000

15

15

17

17

5

Četrtek

2200

40

30

47

35

6

Petek

4600

27

20

32

31


Otvoritveni, najnižji, najvišji in zaključni tečaj vrstice skupaj tvorijo eno podatkovno enoto grafikona. Niz podatkov tečaja delnice sestavlja več vrstic, ki vsebujejo tovrstne podatkovne enote. Stolpec, ki vsebuje promet z delnicami, tvori dodaten drugotni niz podatkov.

Glede na izbrano različico morda ne potrebujete vseh stolpcev.

Različice borznega grafikona

Borzni grafikon izberite na prvi strani Čarovnika za grafikone. Nato izberite eno izmed štirih različic.

Vrsta 1

Glede na stolpca najnižji in najvišji Vrsta 1 prikaže razliko med najnižjim tečajem (najnižji) in najvišjim tečajem (najvišji) z navpično črto.

Glede na stolpce najnižji, najvišji in zaključni Vrsta 1 prikaže dodatno vodoravno oznako za zaključni tečaj.

Vrsta 2

Glede na stolpce otvoritveni, najnižji, najvišji in zaključni Vrsta 2 ustvari tradicionalni »svečni« grafikon. Vrsta 2 nariše navpično črto med najnižjim in najvišjim tečajem in v ospredje doda pravokotnik, ki upodobi razpon med otvoritvenim in zaključnim tečajem. Če kliknete pravokotnik, vidite v vrstici stanja več podatkov. LibreOffice uporablja različne barve polnila za naraščajoče vrednosti (otvoritveni tečaj je nižji od zaključnega) in padajoče vrednosti.

Vrsta 3

Glede na promet, najnižji, najvišji in zaključni stolpec, Vrsta 3 nariše grafikon kot Vrsta 1 z dodatnimi stolpci za obseg trgovanja.

Vrsta 4

Glede na vseh pet podatkovnih stolpcev promet, izklicna, najnižja, najvišja in zaključna, Vrsta 4 združi grafikon Vrste 2 s stolpčnim grafikonom za obseg trgovanja.

Ker je lahko promet merjen v »enotah«, je v grafikone Vrste 3 in Vrste 4 vpeljana drugotna os Y. Os tečaja je prikazana na desni strani in os prometa na levi strani.

Nastavljanje vira podatkov

Grafikoni na osnovi lastnih podatkov

Če želite spremeniti niz podatkov grafikona, da bo ta imel lastne podatke, izberite Podatkovna tabela grafikona v meniju Pogled ali iz kontekstnega menija v urejevalnem načinu grafikona.

V podatkovni tabeli vdelanega grafikona so nizi podatkov vedno organizirani v stolpcih.

Za nov borzni grafikon najprej uporabite navpični stolpčni grafikon. Dodajte stolpce, ki jih potrebujete, in vnesite podatke v zaporedju, kot je prikazano v primeru; izpustite stolpce, ki jih ne potrebujete za želeno različico. Uporabite Premakni niz desno za spremembo zaporedja stolpcev. Zaprite podatkovno tabelo grafikona. Zdaj uporabite pogovorno okno Vrsta grafikona, kjer spremenite vrsto diagrama v različico borznega diagrama.

Če že imate borzni grafikon in želite spremeniti njegovo različico, najprej spremenite vrsto grafikona v navpični stolpčni grafikon, dodajte ali odstranite stolpce, da ustrezajo različici, nato spremenite vrsto nazaj na borzni diagram ustrezne različice.

Ime podatkovnega niza ne zapišite v vrstice. Ime zapišite v polje nad imenom vloge.

Zaporedje vrstic določa, kako bodo kategorije razporejene v grafikonu. Za spremembo zaporedja uporabite Premakni vrstico navzdol.

Grafikoni na osnovi tabel Calc ali Writer

Obseg podatkov lahko izberete ali spremenite na drugi strani Čarovnika za grafikone ali v pogovornem oknu Obseg podatkov. Za podrobne nastavitve uporabite pogovorno okno Nizi podatkov.

Če želite določiti obseg podatkov, naredite nekaj od sledečega:

  1. Obseg podatkov vnesite v polje z besedilom.

    Primer niza podatkov v programu Chart je »$DelovniList1.$B$3:$B$14«. Upoštevajte, da obseg podatkov lahko sestavlja več kot le eno področje preglednice, tako da je npr. »$DelovniList1.A1:A5;$DelovniList1.D1:D5« tudi veljaven obseg podatkov. V programu Writer niz podatkov zapišemo v obliki »Tabela1.A1:E4«.

    Dokler skladnja ni pravilna, LibreOffice prikaže besedilo v rdeči barvi.

  1. V modulu Calc kliknite Izberi obseg podatkov; pogovorno okno se pomanjša, nato z vlečenjem izberite obseg podatkov. Ko spustite gumb miške, se podatki vnesejo. Znova kliknite Izberi obseg podatkov, s čimer dodate obseg podatkov. V vnosnem polju pomanjšanega pogovornega okna kliknite konec vnosa in vnesite podpičje. Nato povlecite, če želite izbrati naslednji obseg.

Kliknite eno od možnosti za nize podatkov v vrsticah ali v stolpcih.

Podatki vašega borznega grafikona so »v stolpcih«, če podatki v vrstici pripadajo isti »sveči«.

Podrobno prilagajanje obsegov podatkov borznih grafikonov na osnovi tabel

Nize podatkov lahko organizirate in urejate vir za dele posameznih nizov podatkov na tretji strani Čarovnika za grafikone ali na strani Nizi podatkov pogovornega okna Obseg podatkov.

Organizacija nizov podatkov

Na območju nizi podatkov na levi strani pogovornega okna lahko organizirate nize podatkov trenutnega grafikona. Borzni grafikon ima najmanj en niz podatkov, ki vsebuje tečaje. Lahko ima tudi drugi niz podatkov za obseg trgovanja – prometa.

Če imate več kot en niz podatkov s tečaji, uporabite smerni tipki navzgor in navzdol za njihovo razvrščanje. Vrstni red določa postavitev v grafikonu. Enako lahko naredite za nize podatkov prometa. Ne morete pa zamenjati nizov podatkov tečaja in prometa.

Če želite odstraniti niz podatkov, izberite niz podatkov in kliknite Odstrani.

Za dodajanje niza podatkov izberite enega od obstoječih nizov podatkov in kliknite Dodaj. Pod izbranim vnosom se pojavi prazen, ki je enake vrste. Če nimate niza podatkov cen ali obsega, morate najprej izbrati obseg za te nize podatkov v pogovornem oknu Obseg podatkov.

Nastavitev obsegov podatkov

V pogovornem oknu Obseg podatkov lahko nastavite ali spremenite obseg vsake od komponent izbranega niza podatkov.

V zgornjem seznamu vidite ime vloge komponente in trenutne vrednosti. Ko izberete vlogo, lahko spremenite vrednost v besedilnem polju nad seznamom. Oznaka prikazuje izbrano vlogo.

Obseg vnesite v polje z besedilom ali kliknite Izberi obseg podatkov, da pomanjšate pogovorno okno in izberete obseg z miško.

Izberite Otvoritveni tečaj, Zaključni tečaj, Najvišji tečaj in Najnižji tečaj v katerem koli zaporedju. Obsege določite le za tiste vloge, ki jih potrebujete za izbrano različico borznega grafikona. Ni obvezno, da bi bili obsegi v podatkovni tabeli soležni.

Legenda

Legenda prikazuje oznake iz prve vrstice ali stolpca ali iz posebnega obsega, ki ste ga nastavili v pogovornem oknu Nizi podatkov. Če grafikon ne vsebuje oznak, legenda prikazuje besedilo »Vrstica 1, Vrstica 2, ...« ali »Stolpec A, Stolpec B, ...« – glede na številko vrstice ali črko stolpca podatkov grafikona.

Legenda prikazuje vrednosti iz obsega, ki ste ga vnesli v polje Obseg za ime v pogovornem oknu Obseg podatkov. Privzeti vnos je glava stolpca zaključnega tečaja.

Izberite eno od možnosti položaja. Ko je grafikon dokončan, lahko spremenite položaj prek menija Oblika.

Podprite nas!