Grafikon vrste Črta

Vrsto grafikona lahko izberete na prvi strani Čarovnika za grafikone.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Grafikon.

Icon

Vstavi grafikon


Črta

Črtni grafikon prikaže vrednosti kot točke na osi Y. Os X prikazuje kategorije. Vrednosti Y vsakega niza podatkov so lahko povezane s črto.

Samo točke – ta podvrsta izriše samo točke.

Točke in črte – ta podvrsta izriše točke in poveže točke istih nizov podatkov s črto.

Samo črte – ta podvrsta izriše samo črte.

3D-črte – ta podvrsta poveže točke istega niza podatkov s črto 3D.

Označite Naloži nize, da razporedite vrednosti Y kumulativno eno nad drugo. Vrednosti Y nič več ne predstavljajo absolutnih vrednosti, z izjemo prvega stolpca, ki je narisan na dni naloženih točk. Če izberete Odstotkovni, se vrednosti Y izrazijo v merilu odstotka skupne vsote kategorije.

Vrsto črte izberite s spustnega seznama, s čimer določite, kako bodo povezane točke. Izberete lahko med ravnimi črtami, gladkimi črtami, ki izrišejo krivulje skozi točke, ali stopnjevitimi črtami, ki izrišejo črte po korakih od točke do točke. Kliknite Lastnosti, da spremenite lastnosti za gladke oz. stopnjevite črte.

Podprite nas!