Navpični stolpčni in črtni grafikon

Vrsto grafikona lahko izberete na prvi strani Čarovnika za grafikone.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Grafikon.

Icon

Vstavi grafikon


Navpični stolpčni in črtni

Navpični stolpčni in črtni grafikon je kombinacija navpičnega stolpčnega grafikona s črtnim grafikonom.

Izberite eno od različic

Drugotno os Y lahko vstavite z Vstavi – Os, ko končate delo s čarovnikom.

Določitev obsega podatkov

Skrajno levi stolpci (ali najvišje vrstice) izbranega obsega podatkov zagotavljajo podatke, ki so prikazani kot predmeti stolpca. Drugi stolpci ali vrstice obsega podatkov zagotavljajo podatke za predmete vrstic. Dodelitev lahko spremenite v pogovornem oknu Nizi podatkov.

  1. Izberite obseg podatkov.

  2. Kliknite eno od možnosti za nize podatkov v vrsticah ali v stolpcih.

  3. Označite, ali ima obseg podatkov oznake v prvi vrstici, prvem stolpcu ali v obeh.

Organizacija nizov podatkov

V seznamskem polju Nizi podatkov vidite seznam vseh nizov podatkov trenutnega grafikona.

Navpični stolpčni nizi podatkov so postavljeni na vrh seznama, vodoravni stolpčni nizi podatkov pa na dno seznama.

Urejanje niza podatkov

  1. Kliknite vnos s seznama, da si ogledate in uredite lastnosti tega vnosa.

    V seznamskem polju Obsegi podatkov so prikazana imena vlog in obsegi celic za komponente niza podatkov.

  2. Kliknite vnos, nato uredite vsebino v spodnjem polju z besedilom.

    Oznaka ob polju z besedilom podaja trenutno izbrano vlogo.

  3. Vnesite obseg ali kliknite Izberi obseg podatkov, da pomanjšate pogovorno okno in z miško izberete obseg.

Obseg za vlogo podatkov, kot so vrednosti Y, ne sme vsebovati celice oznake.

Urejanje kategorij ali oznak podatkov

Vrednosti v obsegu kategorij bodo prikazane kot oznake na osi X.

Vstavljanje elementov grafikona

Uporabite stran Elementi grafikona Čarovnika za grafikone, da vstavite katerega koli od naslednjih elementov:

Za dodatne elemente uporabite meni Vstavi v urejevalnem načinu grafikona. Tam lahko določite naslednje elemente:

Če želite nastaviti različne oznake podatkov za vsak niz podatkov posebej, uporabite pogovorno okno lastnosti niza podatkov.

Podprite nas!