Ploščinski grafikon

Vrsto grafikona lahko izberete na prvi strani Čarovnika za grafikone.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Grafikon.

Icon

Vstavi grafikon


Ploščinski

Ploščinski grafikon prikazuje vrednosti kot točke na osi Y. Os X prikazuje kategorije. Vrednosti Y vsakega niza podatkov so povezane s črto. Ploščina med dvema črtama je zapolnjena z barvo. Namen ploščinskega grafikona je poudariti razlike med sosednjima kategorijama.

Navadno – ta podvrsta izriše vse vrednosti kot absolutne vrednosti Y. Najprej izriše ploščino zadnjega stolpca v obsegu podatkov, nato predzadnjega in tako naprej vse do prvega stolpca podatkov. Če so vrednosti v prvem stolpcu višje od ostalih, nazadnje izrisana ploščina skrije vsa ostala.

Naložen – ta podvrsta riše vrednosti naloženo eno na drugo. Zagotavlja, da so vse vrednosti vidne in da noben niz podatkov ni zakrit z drugim. Vendar vrednosti Y ne predstavljajo več absolutnih vrednosti, razen v zadnjem stolpcu, ki je narisan na dnu naloženih ploščin.

Odstotkovni – ta podvrsta izriše vrednosti kumulativno eno nad drugo, umerjene kot odstotek seštevka kategorije.

Podprite nas!