Porazdelitev

Omogoča spremembo vrstnega reda nizov podatkov, ki je že nastavljen v grafikonu.

Položaj podatkov v podatkovni tabeli ostane nespremenjen. Ukaze lahko izberete po vstavitvi grafikona v LibreOffice Calc.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Razporedi (grafikoni)

Odprite priročni meni – izberite Razporedi (grafikoni)


Ikona opozorila

Ta funkcija je na voljo le, če so podatki prikazani v stolpcih. Preklop na prikaz podatkov v vrsticah ni možen.


Postavi naprej

Postavi izbrane nize podatkov naprej (na desno).

Pošlji nazaj

Pošlje izbrane nize podatkov nazaj (na levo).

Podprite nas!