Umestitev

Nadzira umeščanje osi.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Os – Os X – zavihek Umestitev (grafikoni)


Osovnica

Izberite, kje želite prečkati drugo os: na začetku, na koncu, pri določeni vrednosti ali pri kategoriji.

Umesti os

Na črticah

Določa, da je os umeščena na prve/zadnje črtice. S tem se vizualizacija podatkovnih točk začne/konča na vrednostih osi.

Med črticami

Določa, da je os umeščena med črticami. S tem se vizualizacija podatkovnih točk začne/konča stran od vrednosti osi.

Nalepke

Postavi nalepke

Izberite, kam želite postaviti nalepke: ob os, ob os (z druge strani), na zunanji začetek ali zunanji konec.

Oznake intervalov

Glavne:

V tem področju določite, če naj bodo oznake na notranji ali zunanji strani osi. Lahko kombinirate oba: tako boste videli oznako na obeh straneh.

Notranje

Določa postavitev oznak na notranjo stran osi.

Zunanje

Določi oznake na zunanji strani osi.

Pomožne:

To področje določa označevalne črtice med glavnimi oznakami osi. Aktivirate lahko obe polji. Tako bo oznaka prečkala os od zunaj navznoter.

Notranje

Določa postavitev pomožnih intervalnih oznak na notranjo stran osi.

Zunanje

Določa postavitev pomožnih intervalnih oznak na zunanjo stran osi.

Postavi oznake

Izberite, kam želite postaviti oznake: na nalepke, na os ali na os in nalepke.

Podprite nas!