Merilo

Nadzira spreminjanje merila osi X ali Y.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Os – Os Y, nato zavihek Merilo (grafikoni)


Osem se v LibreOffice merilo spreminja samodejno, tako da so vse vrednosti prikazane čim bolj optimalno.

Za dosego posebnih učinkov lahko ročno spremenite merilo osi. S pomikom ničelne črte navzgor lahko npr. prikažete le vrhnje področje stolpcev.

Merilo

V tem delu lahko vnesete vrednosti za razdelitev osi. Samodejno lahko določite pet lastnosti: najmanj, največ, glavni interval, števec pomožnega intervala in referenčna vrednost.

Najmanj

Določa najmanjšo vrednost na začetku osi.

Največ

Določa največjo vrednost na koncu osi.

Glavni interval

Določa interval za glavne razdelke na osi. Glavni interval ne more biti večji kot področje vrednosti.

Števec pomožnega intervala

Določa interval za dodatno delitev osi na manjše razdelke.

Referenčna vrednost

Določa položaj prikaza vrednosti vzdolž osi.

Samodejno

Če hočete spremeniti vrednosti, morate najprej onemogočiti možnost Samodejno.

Ikona opombe

Če delate z »fiksnimi« vrednostmi, bi najbrž morali onemogočiti to možnost, saj ne omogoča samodejnega (dinamičnega) merila.


Logaritmično merilo

Določa, da želite os razdeliti na manjše odseke logaritmično.

Ikona opombe

To možnost uporabite, če delate z vrednostmi, ki se močno razlikujejo med seboj. Uporabite lahko logaritmično merilo, da so mrežne črte porazdeljene enakomerno, vendar imajo vrednosti, ki lahko naraščajo ali padajo.


Nasprotna smer

Določa, kje na osi so prikazane nižje in višje vrednosti. Nepotrjeno stanje določa matematična smer. To v kartezijskih koordinatnih sistemih pomeni, da os X prikazuje spodnje vrednosti na levi, os Y pa nižje vrednosti na dnu. V polarnih koordinatnih sistemih je smer osi matematičnega kota v nasprotni smeri urinih kazalcev, radialna os pa poteka od znotraj navzven.

Vrsta

Pri nekaterih vrstah osi lahko izberete, ali bodo oblikovane kot besedilo ali datum ali pa bodo prepoznane samodejno. Za osi vrste »Datum« lahko določite naslednje možnosti.

Najmanjša in največja vrednost, ki naj bosta prikazana na koncih merila.

Ločljivost lahko nastavite, tako da so kot koraki intervala prikazani dnevi, meseci ali leta.

Glavni interval lahko nastavite, da prikaže določeno število dni, mesecev ali let.

Pomožni interval lahko nastavite, da prikaže določeno število dni, mesecev ali let.

Podprite nas!