Poravnava

Spreminja poravnavo osi ali naslovnih oznak.

Nekatere naštete možnosti niso na voljo za vse oznake. Tako obstajajo razlike npr. med oznakami za predmete 2D in 3D.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Osi (grafikoni)


Pokaži oznake

Določa, ali naj bodo prikazane oznake osi."

Ikona Naslovi osi vključeni/izključeni v vrstici Oblikovanje vključi ali izključi označevanje naslovov osi.

Ikona

Pokaži/skrij opise osi

Zasukaj besedilo

Določa smer besedila vsebine celic. Kliknite enega od gumbov ABCD za določitev želene smeri.

Kolo ABCD

Za določitev spremenljive usmerjenosti besedila kliknite kamor koli na kolesu. Črke »ABCD« na gumbu ustrezajo novi nastavitvi.

Gumb ABCD

Dodeli navpično usmerjenost besedila za vsebino celic.

Ikona opombe

Če določite naslov navpične osi X, lahko črta osi X besedilo odreže.


Stopinje

Omogoča ročni vnos kota postavitve.

Potek besedila

Določa potek besedila oznake podatkov.

Prekrij

Določa, da lahko besedilo v celicah prekriva druge celice. To je lahko še posebej priročno, če primanjkuje prostora. Ta možnost ni na voljo za vse smeri naslova.

Prelomi

Dovoljuje prelom besedila.

Naslednje možnosti niso na voljo za vse vrste grafikonov:

Razvrsti

Možnosti tega zavihka so na voljo le za grafikone 2D, in sicer pod Oblika – Os – Os Y ali Os X. Tukaj lahko določite razporeditev številskih oznak na osi X ali Y.

Razpostavi

Razvrsti številke na osi drugo poleg druge.

Razporedi lihe

Razporedi številke na osi tako, da so sode številke postavljene nižje od lihih številk.

Razporedi sode

Razporedi številke na osi tako, da so lihe številke postavljene nižje od sodih številk.

Samodejno

Samodejno razporedi številke na osi.

Ikona opombe

Pri izpisu oznak lahko nastopijo težave, če je velikost grafikona premajhna. Temu se lahko izognete ali s povečanjem pogleda ali zmanjšanjem velikosti pisave.


Smer besedila

Določite smer besedila odstavka, ki uporablja kompleksno postavitev besedila (CTL). Ta možnost je na voljo le, če je omogočena podpora za kompleksno postavitev besedila.

Podprite nas!