Niz podatkov

To uporabite za spreminjanje lastnosti izbranega niza podatkov. Pogovorno okno se pojavi, ko je izbran en niz podatkov in izberete Oblika – Oblikuj izbor. Nekatere menijske izbire so na voljo samo za grafikone 2D ali 3D.

note

Spremembe, opravljene tukaj, se odrazijo na celem nizu podatkov. Primer: če spremenite barvo, bo spremenjena barva vseh elementov, ki pripadajo temu nizu podatkov.


Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Oblikuj izbor – pogovorno okno Niz podatkov (grafikoni)


Črta

Nastavite možnosti oblikovanja za izbrano črto ali črto, ki jo želite narisati. Črti lahko dodate tudi glavo puščice ali pa spremenite grafikonske simbole.

Nastavi možnosti polnjenja za izbrani risani predmet ali element dokumenta.

Prosojnost

Za polnilo, ki ga želite uveljaviti za izbrani predmet, nastavite možnosti prosojnosti.

Določite oblikovanje in pisavo, ki jo želite uporabiti.

Oznake podatkov

Odpre pogovorno okno Oznake podatkov, ki omogoča nastavljanje oznak podatkov.

Stolpci napake Y

Če želite stolpce napake v grafikonih 2D, uporabite pogovorno okno Stolpci napake X ali Y.

Možnosti

S tem pogovornim okno določite nekatere možnosti, ki so na voljo za posamezne vrste grafikonov. Vsebina pogovornega okna Možnosti se razlikuje glede na vrsto grafikona.

Ponastavi

Ponastavi spremenjene možnosti v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko se je pogovorno okno odprlo.

Podprite nas!