Mreže

Osi lahko razdelite na odseke tako, da jim dodelite mrežne črte. To omogoča boljši pregled nad grafikonom, še posebej, če delate z večjimi grafikoni. Glavna mreža osi Y je privzeto omogočena.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Mreže (grafikoni)

V vrstici Oblikovanje kliknite

Ikona

Vodoravne mrežne črte

Ikona

Navpične mrežne črte


Glavne mreže

Določa os, ki naj bo nastavljena kot glavna mreža.

Os X

Osi X grafikona doda mrežne črte.

Ikona Vodoravne mreže v orodni vrstici Oblikovanje preklopi prikaz mreže za os X. Preklaplja med tremi stanji: brez mreže, s prikazano glavno mrežo ter s prikazanima glavno in drugotno mrežo. Sprememba vpliva na potrditvena polja v Vstavi – Mreže.

Ikona

Vodoravne mrežne črte

Os Y

Osi Y grafikona doda mrežne črte.

Ikona Vodoravne mrežne črte v orodni vrstici Oblikovanje preklopi prikaz mreže za os Y. Preklaplja med tremi stanji: brez mreže, s prikazano glavno mrežo ter s prikazanima glavno in drugotno mrežo. Sprememba vpliva na potrditvena polja v Vstavi – Mreže.

Ikona

Navpične mrežne črte

Os Z

Osi Z grafikona doda mrežne črte. Ta možnost je na voljo le pri delu z grafikoni 3D.

Pomožne mreže

Tukaj določite pomožne mreže za vsako os. Določitev pomožne mreže osi zmanjša razdaljo med glavnimi mrežami.

Os X

Dopolni os X z mrežnimi črtami, ki jo porazdelijo na manjše razdelke.

Os Y

Dopolni os Y z mrežnimi črtami, ki jo porazdelijo na manjše razdelke.

Os Z

Dopolni os Z z mrežnimi črtami, ki jo porazdelijo na manjše razdelke. Ta možnost je na voljo le pri delu z grafikoni 3D.

Podprite nas!