Možnosti

S tem pogovornim okno določite nekatere možnosti, ki so na voljo za posamezne vrste grafikonov. Vsebina pogovornega okna Možnosti se razlikuje glede na vrsto grafikona.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Oblikuj izbor – Niz podatkov – zavihek Možnosti (grafikoni)


Poravnaj nize podatkov na:

V tem območju lahko izberete med dvema načinoma merila osi Y. Osem lahko določate merilo in lastnosti samo ločeno.

Prvotno os Y

Ta možnost je privzeto vključena. Vsi nizi podatkov so poravnani na prvotno os Y.

Drugotno os Y

Spremeni merilo osi Y. Ta os je vidna le takrat, ko ji je dodeljen vsaj en niz podatkov in je pogled osi vključen.

Nastavitve

V tem področju nastavite lastnosti grafikona s stolpci. Vse spremembe veljajo za vse nize podatkov grafikona, ne le za izbrane podatke.

Razmik

Določa razmik med stolpci v odstotkih. Največji razmik je 600 %.

Prekrij

Določa potrebne nastavitve za prekrivajoče se nize podatkov. Izbirate lahko med -100 in +100 %.

Povezovalne črte

Pri »naloženih« in »odstotkovnih« navpičnih stolpčnih grafikonih označite to potrditveno polje, če želite s črto povezati ravni stolpcev, ki sodijo skupaj.

Pokaži stolpce enega ob drugem

Če sta v grafikonu s stolpci prikazani dve osi in so nekateri nizi podatkov povezani s prvo osjo, medtem ko so drugi povezani z drugo osjo, sta oba niza podatkov prikazana neodvisno, prekrivajoč drug drugega.

Kot rezultat so stolpci, povezani s prvo osjo Y, delno ali v celoti zakriti s stolpci, povezanimi z drugo osjo Y. Če se želite temu izogniti, vključite možnost prikazovanja stolpcev drugega ob drugem. Stolpci različnih nizov podatkov so prikazani, kot da so povezani le z eno osjo.

V smeri urinega kazalca

Na voljo za tortne in kolobarne grafikone. Privzeta smer, v kateri so razporejeni kosi tortnega diagrama, je nasprotna smeri urinega kazalca. Vključite polje V smeri urinega kazalca, če želite kose razporejene v nasprotni smeri.

Začetni kot

Začetni kot tortnega ali kolobarnega grafikona določite tako, da povlečete majhno piko vzdolž kroga ali kliknete na poljubno mesto na krogu. Začetni kot je položaj matematičnega kota, kjer bo narisan prvi kos. Vrednost 90 stopinj povzroči risanje prvega kosa na položaju urnega kazalca opoldne. Vrednost 0 stopinj pomeni položaj urnega kazalca ob treh.

Ikona opombe

Pri tortnih in kolobarnih grafikonih 3D, ustvarjenih s starejšimi različicami programa, je začetni kot 0 stopinj in ne 90 stopinj. Za stare in nove grafikone 2D je privzeti začetni kot 90 stopinj.


Ikona opombe

Ko spremenite začetni kot ali smer, bodo spremenjene vrednosti prikazane le v najnovejših različicah programske opreme. V starejših različicah bo prikazan dokument z nespremenjenimi, privzetimi vrednostmi: vedno v smeri, nasprotni smeri urinega kazalca, in z začetno vrednostjo 90 stopinj (2D-tortni grafikoni) ali 0 stopinj (3D-tortni grafikoni).


Stopinje

Vnesite začetni kot med 0 in 359 stopinjami. Lahko tudi kliknete puščici, če želite spremeniti prikazano vrednost.

Izriši manjkajoče vrednosti

Včasih v nizu podatkov, prikazanem v grafikonu, manjkajo nekatere vrednosti. Izberete lahko različne možnosti, kako naj bodo manjkajoče vrednosti prikazane. Te možnosti so na voljo le za nekatere vrste grafikonov.

Pusti vrzel

Če vrednost manjka, ne bodo prikazani nikakršni podatki. To je privzeta nastavitev za vodoravne in navpične stolpčne, črtne in mrežne grafikone.

Predpostavi nič

Če vrednost manjka, bo vrednost y prikazana kot nič. To je privzeta nastavitev za ploščinske grafikone.

Nadaljuj črto

Če vrednost manjka, bo prikazana interpolacija sosednjih vrednosti. To je privzeta nastavitev za XY-grafikone.

Vključi vrednosti iz skritih celic

Potrdite, če želite prikaz vrednosti trenutno skritih celic v izvornem obsegu celic.

Skrij vnos legende

Ne pokaži vnosa legende za izbrani niz podatkov ali podatkovno točko.

Podprite nas!