Osi

Določa osi, prikazane v grafikonu.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Osi (grafikoni)


Glavna os

Os X

Prikaže os X s podrazdelki.

Os Y

Prikaže os Y kot črto s podrazdelki.

Os Z

Prikaže os Z kot črto s podrazdelki. To os je mogoče prikazati le v grafikonih 3D.

Drugotna os

To območje uporabite za dodelitev drugotne osi grafikonu. Če je niz podatkov tej osi že določen, LibreOffice samodejno prikaže os in oznako. Te nastavitve lahko pozneje izključite. Če tej osi še niso bili dodeljeni podatki in to področje vključite, se drugotni osi dodelijo podatki prvotne osi Y.

Os X

Na grafikonu prikaže drugotno os X.

Os Y

Na grafikonu prikaže drugotno os Y.

Ikona namiga

Glavna os in pomožna os imata lahko različni merili. Tako lahko npr. eno os umerite na 2 m, drugo pa na 1,5 m.


Podprite nas!