Oznake podatkov

Odpre pogovorno okno Oznake podatkov, ki omogoča nastavljanje oznak podatkov.

Če je izbran element niza podatkov, ta ukaz deluje le na tem nizu podatkov. Če ni izbran noben element, ta ukaz deluje na vseh nizih podatkov.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Oznake podatkov (grafikoni)

Izberite Oblika – Oblikuj izbor – Podatkovna točka/Niz podatkov – zavihek Oznake podatkov (za niz podatkov in podatkovno točko) (grafikoni)


Pokaži vrednost kot številko

Prikaže absolutne vrednosti podatkovni točk.

Oblika številk

Odpre pogovorno okno za izbor oblike zapisa števil.

Pokaži vrednost kot odstotek

Prikaže odstotni delež podatkovnih točk glede na vsak stolpec.

Oblika odstotkov

Odpre pogovorno okno za izbor oblike odstotkov.

Pokaži kategorijo

Pokaže oznake podatkovnih točk.

Pokaži ključ legende

Pokaže ikone legende poleg vsake oznake podatkovne točke.

Ločilo

Določa ločilo med več besedilnimi nizi istega predmeta.

Postavitev

Določa postavitev oznak podatkov glede na predmete.

Smer besedila

Določite smer besedila odstavka, ki uporablja kompleksno postavitev besedila (CTL). Ta možnost je na voljo le, če je omogočena podpora za kompleksno postavitev besedila.

Zasukaj besedilo

Če želite nastaviti usmerjenost besedila podatkovnih oznak, kliknite ustrezni del številčnice.

Vnesite kot sukanja podatkovnih oznak v smeri, nasprotni smeri urinega kazalca.

Podprite nas!